27 mar 2015 10:57

27 mar 2015 15:44

Vite för slarviga fastighetsägare

En fastighetsägare på en mindre ort utanför Skövde riskerar nu vite om 44 400 kronor om han inte lämnar protokoll från obligatorisk ventilationskontroll från två fastigheter inom två månader.

Enligt byggnadsnämndens nye ordförande Magnus Hammar Borsch (M) är det en tillsyn där nämnden nu blir noggrannare i sin uppföljning

– De flesta fastighetsägare har gjort OVK, men det finns ett fåtal som inte sköter sig, säger han.

Enligt byggnadsnämndens nye ordförande Magnus Hammar Borsch (M) är det en tillsyn där nämnden nu blir noggrannare i sin uppföljning

– De flesta fastighetsägare har gjort OVK, men det finns ett fåtal som inte sköter sig, säger han.