28 mar 2015 11:25

28 mar 2015 12:08

Ekedal kan byggas ut 2020

Den nya vård- och omsorgsnämnden har diskuterat prognoserna för äldreomsorgen. Resultatet är att utbyggnadsplanerna för äldreboendet Ekedal ligger fast.

– Bedömningen är att det behövs 40-talet nya platser klara till 2020, säger sektorschefen Per Granat.

En utredning tittar på att ställa om servicelägenheter till trygghetsboenden. Nämnden fick en delrapport i veckan, men ett inriktningsförslag ska ligga på bordet före sommaren.

– Bedömningen är att det behövs 40-talet nya platser klara till 2020, säger sektorschefen Per Granat.

En utredning tittar på att ställa om servicelägenheter till trygghetsboenden. Nämnden fick en delrapport i veckan, men ett inriktningsförslag ska ligga på bordet före sommaren.