28 mar 2015 14:18

28 mar 2015 14:18

Socialen säkrar kvaliteten

Socialnämnden godkänner den kvalitetsberättelse för 2014 som tjänstemännen arbetat fram.

– Det är första gången vi tagit fram en så genomarbetad kvalitetsberättelse. Socialstyrelsen förväntar sig att vi har koll på våra processer och har en god egenkontroll, säger socialchefen Saeed Ardane.

Samtliga processer har identifierats, vem som äger processen och vilka risker som finns.

– Det är första gången vi tagit fram en så genomarbetad kvalitetsberättelse. Socialstyrelsen förväntar sig att vi har koll på våra processer och har en god egenkontroll, säger socialchefen Saeed Ardane.

Samtliga processer har identifierats, vem som äger processen och vilka risker som finns.