28 mar 2015 06:00

28 mar 2015 14:10

Vårdplaner saknas i över 100 fall

Det finns brister inom socialpsykiatrin i Skövde när det gäller vårdplaner.

I 118 fall saknas samordnade vårdplaner, SIP, som regionen och kommunen tillsammans ska upprätta, enligt socialnämndens patientsäkerhetsberättelse för 2014.

Samarbete finns, men vakanssituationen för psykiatriker inom regionen har försvårat utvecklingen med att få fram planer.

– Det är en liten del av helheten, men det är allvarligt och något som vi arbetar på att förbättra. Vi har en bättre dialog med regionen än för några år sedan, men är inte där än, säger socialchefen Saeed Ardane.

Antalet avvikelser inom läkemedelsområdet ökade. I 25 fall blev det fel i medicineringen. Patienten fick inte rätt dos eller inte alls.

I 118 fall saknas samordnade vårdplaner, SIP, som regionen och kommunen tillsammans ska upprätta, enligt socialnämndens patientsäkerhetsberättelse för 2014.

Samarbete finns, men vakanssituationen för psykiatriker inom regionen har försvårat utvecklingen med att få fram planer.

– Det är en liten del av helheten, men det är allvarligt och något som vi arbetar på att förbättra. Vi har en bättre dialog med regionen än för några år sedan, men är inte där än, säger socialchefen Saeed Ardane.

Antalet avvikelser inom läkemedelsområdet ökade. I 25 fall blev det fel i medicineringen. Patienten fick inte rätt dos eller inte alls.