30 mar 2015 16:40

30 mar 2015 16:41

Biogasaktier skrivs ned

Skövde kommun tvingas att skriva ned värdet på sitt aktieägande i Skövde Biogas AB med 35 miljoner kronor.

Det är en effekt av bolagets svaga resultat de senaste åren. För 2014 blev resultatet -44 miljoner kronor efter kraftig nedskrivning av produktionsanläggningens värde.

Det är en effekt av bolagets svaga resultat de senaste åren. För 2014 blev resultatet -44 miljoner kronor efter kraftig nedskrivning av produktionsanläggningens värde.