30 mar 2015 22:20

31 mar 2015 12:52

Lämnar in förslag till actionpark

En actionpark stor som 2,5 tennisbanor till en kostnad av 10 miljoner kronor. Nu finns ett konceptplansch till anläggningen som ska ligga vid VästgötaBengtssons park.

– Vi jobbar för att det blir ett av Sveriges främsta actionparker, säger Bjarne Bergström, ordförande i föreningen Skövde actionpark.

Föreningen bildades för ett år sedan och sedan dess har gruppen med åtta aktiva åkare jobbat hårt för att få fart i projektet.

I flera av Skaraborgs kommuner finns redan actionparker eller är på gång att byggas. På vissa håll kallas det istället betongpark. Sedan föreningen bildades har kommunernas konkurrens om åkarna ökat.

– Nu känner vi att vi har medvind och Skövde har perfekta förutsättningar för att få en actionpark.

Konceptförslag

Kostnaden för anläggningen kan bli 10 miljoner kronor. Den fick de fram i samråd med föreningen Bryggeriet i Malmö.

– Vi har gjort så här för att alla inblandade ska få samma bild av vad det är vi vill. Det är bara ett koncept och alltså inget färdigt förslag.

Förslaget innebär att actionparken läggs till VästgötaBengtssons park och blir 1800 kvadratmeter stort. Det motsvarar en storlek på 2,5 tennisbanor.

Förslaget är ett underlag till en avsiktsförklaring där föreningen försöker att få till ett avtal som spikar vad föreningen ska stå för i projekteringen och vad kommunen ska stå för. Beslut fattas i kommunstyrelsen.

– Det här gör också att vi kan få till avtal med sponsorer.

Anläggningen ska upphandlas.

– Vi har sett att kostnaderna har varierat stort mellan kommunerna, alltifrån två till 25 miljoner kronor.

Redan innan föreningen bildades var målet att anläggningen skulle bli så attraktiv att den skulle dra besökare från kringorterna.

”Annars kan man ju lika gärna åka dit, vi vill att folk ska komma hit. Den ska passa alla åldrar och inriktningar”, anser föreningsmedlemmarna.

Actionparken ska passa så väl BMX-, inlines- och skateboardåkare.

Sponsorjakt

Innan projekteringsfasen ska föreningen knyta sponsorer till anläggningen.

– När vi dragit in vår del till parken så hoppas vi att kommunen kommer att gå in med resten, säger Bjarne.

Upphandlingen väntas kunna ske i februari med byggstart kort därefter.

Föreningens målsättning är att anläggningen kan invigas hösten 2016.

– Vi jobbar för att det blir ett av Sveriges främsta actionparker, säger Bjarne Bergström, ordförande i föreningen Skövde actionpark.

Föreningen bildades för ett år sedan och sedan dess har gruppen med åtta aktiva åkare jobbat hårt för att få fart i projektet.

I flera av Skaraborgs kommuner finns redan actionparker eller är på gång att byggas. På vissa håll kallas det istället betongpark. Sedan föreningen bildades har kommunernas konkurrens om åkarna ökat.

– Nu känner vi att vi har medvind och Skövde har perfekta förutsättningar för att få en actionpark.

Konceptförslag

Kostnaden för anläggningen kan bli 10 miljoner kronor. Den fick de fram i samråd med föreningen Bryggeriet i Malmö.

– Vi har gjort så här för att alla inblandade ska få samma bild av vad det är vi vill. Det är bara ett koncept och alltså inget färdigt förslag.

Förslaget innebär att actionparken läggs till VästgötaBengtssons park och blir 1800 kvadratmeter stort. Det motsvarar en storlek på 2,5 tennisbanor.

Förslaget är ett underlag till en avsiktsförklaring där föreningen försöker att få till ett avtal som spikar vad föreningen ska stå för i projekteringen och vad kommunen ska stå för. Beslut fattas i kommunstyrelsen.

– Det här gör också att vi kan få till avtal med sponsorer.

Anläggningen ska upphandlas.

– Vi har sett att kostnaderna har varierat stort mellan kommunerna, alltifrån två till 25 miljoner kronor.

Redan innan föreningen bildades var målet att anläggningen skulle bli så attraktiv att den skulle dra besökare från kringorterna.

”Annars kan man ju lika gärna åka dit, vi vill att folk ska komma hit. Den ska passa alla åldrar och inriktningar”, anser föreningsmedlemmarna.

Actionparken ska passa så väl BMX-, inlines- och skateboardåkare.

Sponsorjakt

Innan projekteringsfasen ska föreningen knyta sponsorer till anläggningen.

– När vi dragit in vår del till parken så hoppas vi att kommunen kommer att gå in med resten, säger Bjarne.

Upphandlingen väntas kunna ske i februari med byggstart kort därefter.

Föreningens målsättning är att anläggningen kan invigas hösten 2016.