30 mar 2015 21:55

30 mar 2015 21:59

Lärare avgör om Skövde provar betyg

Det blir lärarna själva får avgöra om någon grundskola i Skövde ska delta i försöksverksamheten med betyg i årskurs 4.

Det beskedet gav Orvar Eriksson (C) från barn- och utbildningsnämnden i måndagens fullmäktigedebatt om betyg i årskurs 4.

– Vi kommer inte tvinga fram någon, men finns det några lärare som är intresserade kan det bli möjligt, säger Eriksson.

Debatten initierades av Marie Ekman (S) som i en interpellation kritiserade kommunalrådet Katarina Jonsson (M) för att alltför snabbt tycka att Skövde ska delta i försöket.

– Hur gynnar det barnen i Skövde, frågade Ekman, som var kritisk till försöket och hoppades att Skövde inte ska delta.

Katarina Jonsson svarade att det var hennes personliga uppfattning att Skövde ska delta, men att det blir barn- och utbildningsnämnden som får avgöra om någon skola ska medverka.

Regeringen och Alliansen är överens om försöket och Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson Ulrika Carlsson betonade att skolan inte längre har råd med mer partipolitisering utan behöver lugn och ro.

– Här behöver man lyssna på professionen. Om professionen vill göra det finns ingen anledning att säga nej, kommenterade Carlsson.

I övrigt från fullmäktige:

Återställandet av Käpplunda gruva (se separat artikel) var den överraskande nyheter i den reviderade budgeten för 2015.

Andra investeringsnyheter i budgeten är att två miljoner kronor satsas på att utreda Vadsboleden och hur den kommer att klara Skövdes fortsatta expansion. Fem miljoner kronor satsas på en ny trafikplats vid Billingehov.

14 miljoner kronor läggs på fastighetsunderhåll varav en tredjedel är riktade till att motverka giftfria miljöer i skolorna. Något som Miljöpartiet har efterlyst.

Sex miljoner kronor läggs på en fortsatt utbyggnad av fibernätet.

Kommunfullmäktige godkände även ett femårigt vänortsavtal med kinesiska Zhangjiakou där Volvo Cars bygger en systerfabrik till anläggningen i Skövde

– Det känns bra att stötta Volvo cars på det här sättet, sa kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

MP vill debattera Vättervatten

Miljöpartiet anmälde en interpellation till Torbjörn Bergman (M) i hans roll som ordförande i Skaraborgsvatten.

MP vill debattera Vättervattnet som enligt språkröret Elisabeth Gustavsson hotas av borrningar i Motalabukten, dagbrott norr om Gränna och Försvarsmaktens planer på utökade skjutningar.

”Bryr ni er om vad som händer vårt Vättervatten?” och ”Vad gör ni för att försvara skydda vårt rena dricksvatten?” är två av frågorna som Elisabeth Gsatvsson vill ha svar på.

Det beskedet gav Orvar Eriksson (C) från barn- och utbildningsnämnden i måndagens fullmäktigedebatt om betyg i årskurs 4.

– Vi kommer inte tvinga fram någon, men finns det några lärare som är intresserade kan det bli möjligt, säger Eriksson.

Debatten initierades av Marie Ekman (S) som i en interpellation kritiserade kommunalrådet Katarina Jonsson (M) för att alltför snabbt tycka att Skövde ska delta i försöket.

– Hur gynnar det barnen i Skövde, frågade Ekman, som var kritisk till försöket och hoppades att Skövde inte ska delta.

Katarina Jonsson svarade att det var hennes personliga uppfattning att Skövde ska delta, men att det blir barn- och utbildningsnämnden som får avgöra om någon skola ska medverka.

Regeringen och Alliansen är överens om försöket och Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson Ulrika Carlsson betonade att skolan inte längre har råd med mer partipolitisering utan behöver lugn och ro.

– Här behöver man lyssna på professionen. Om professionen vill göra det finns ingen anledning att säga nej, kommenterade Carlsson.

I övrigt från fullmäktige:

Återställandet av Käpplunda gruva (se separat artikel) var den överraskande nyheter i den reviderade budgeten för 2015.

Andra investeringsnyheter i budgeten är att två miljoner kronor satsas på att utreda Vadsboleden och hur den kommer att klara Skövdes fortsatta expansion. Fem miljoner kronor satsas på en ny trafikplats vid Billingehov.

14 miljoner kronor läggs på fastighetsunderhåll varav en tredjedel är riktade till att motverka giftfria miljöer i skolorna. Något som Miljöpartiet har efterlyst.

Sex miljoner kronor läggs på en fortsatt utbyggnad av fibernätet.

Kommunfullmäktige godkände även ett femårigt vänortsavtal med kinesiska Zhangjiakou där Volvo Cars bygger en systerfabrik till anläggningen i Skövde

– Det känns bra att stötta Volvo cars på det här sättet, sa kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

MP vill debattera Vättervatten

Miljöpartiet anmälde en interpellation till Torbjörn Bergman (M) i hans roll som ordförande i Skaraborgsvatten.

MP vill debattera Vättervattnet som enligt språkröret Elisabeth Gustavsson hotas av borrningar i Motalabukten, dagbrott norr om Gränna och Försvarsmaktens planer på utökade skjutningar.

”Bryr ni er om vad som händer vårt Vättervatten?” och ”Vad gör ni för att försvara skydda vårt rena dricksvatten?” är två av frågorna som Elisabeth Gsatvsson vill ha svar på.