31 mar 2015 14:38

31 mar 2015 14:41

Måste vidta åtgärder senast i juni

Skövde kommun måste senast i juni vidta åtgärder så att en Skövdeelevs rätt till särskilt stöd tillgodoses. Det säger Skolinspektionen i ett beslut.

I höstas anmälde en vårdnadshavare till en elev på en grundskola i Skövde att eleven bland annat inte fått det stöd som behövdes. Vårdnadshavaren ansåg också att kommunikationen med skolan inte var bra, anmälaren ansåg att skolan inte kom med tillräcklig information om elevens skolsituation.

Nu har Skolinspektionen fattat beslut i ärendet och kommit fram till att Skövde kommun måste vidta åtgärder som leder till att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses. Senast i juni ska kommunen ha utarbetat ett åtgärdsprogram för eleven. Av detta ska elevens behov av särskilt stöd framgå och även hur det ska tillgodoses.

Myndigheten anser dock inte att skolan har brustit i kraven på information.

I höstas anmälde en vårdnadshavare till en elev på en grundskola i Skövde att eleven bland annat inte fått det stöd som behövdes. Vårdnadshavaren ansåg också att kommunikationen med skolan inte var bra, anmälaren ansåg att skolan inte kom med tillräcklig information om elevens skolsituation.

Nu har Skolinspektionen fattat beslut i ärendet och kommit fram till att Skövde kommun måste vidta åtgärder som leder till att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses. Senast i juni ska kommunen ha utarbetat ett åtgärdsprogram för eleven. Av detta ska elevens behov av särskilt stöd framgå och även hur det ska tillgodoses.

Myndigheten anser dock inte att skolan har brustit i kraven på information.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.