31 mar 2015 05:00

31 mar 2015 07:22

PRO begär tillsyn av äldreomsorg

PRO i Skövde är så missnöjt med äldreomsorgen i Skövde att föreningen nu begär en tillsyn av den statliga tillsynsmyndigheten, Ivo.

– Det grundar sig på att vi får ständiga rapporter om försämrade förhållandena inom äldreomsorgen, säger Bengt Sjökvist, ordförande i PRO i Skövde.

I sitt brev till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skriver PRO att kommunen genomfört försämringar inom äldreomsorgen motsvarande 48 miljoner kronor de senaste två åren.

Antalet platser inom äldrevården har minskats och de som söker nekas plats på ett felaktigt sätt, menar Bengt Sjökvist.

Strider mot lagen

– Jag känner till fall där de som sökt plats fått beskedet att de inte är tillräckligt sjuka för att beviljas plats och söker därför inte formellt. I stället borde kommunen hjälpa dessa att fylla i ansökningar. Därmed får man ett skriftligt avslag som är möjligt att överklaga, menar Sjökvist.

– Om man bara lämnar muntliga besked strider det mot förvaltningsrätten, säger han.

Nu begär PRO en tillsyn av äldreomsorgen i Skövde och Bengt Sjökvist hoppas att en sådan blir av.

– Vi riktar inga anklagelser mot personalen utan är kritiska till organisationen och hur kommunen sparar på de äldre trots att det är en växande grupp.

Ivo granskar skador och misstag inom vården både efter anmälan av drabbade eller vården själva, men kan också på eget initiativ starta utredningar om skäl finns.

– Det grundar sig på att vi får ständiga rapporter om försämrade förhållandena inom äldreomsorgen, säger Bengt Sjökvist, ordförande i PRO i Skövde.

I sitt brev till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skriver PRO att kommunen genomfört försämringar inom äldreomsorgen motsvarande 48 miljoner kronor de senaste två åren.

Antalet platser inom äldrevården har minskats och de som söker nekas plats på ett felaktigt sätt, menar Bengt Sjökvist.

Strider mot lagen

– Jag känner till fall där de som sökt plats fått beskedet att de inte är tillräckligt sjuka för att beviljas plats och söker därför inte formellt. I stället borde kommunen hjälpa dessa att fylla i ansökningar. Därmed får man ett skriftligt avslag som är möjligt att överklaga, menar Sjökvist.

– Om man bara lämnar muntliga besked strider det mot förvaltningsrätten, säger han.

Nu begär PRO en tillsyn av äldreomsorgen i Skövde och Bengt Sjökvist hoppas att en sådan blir av.

– Vi riktar inga anklagelser mot personalen utan är kritiska till organisationen och hur kommunen sparar på de äldre trots att det är en växande grupp.

Ivo granskar skador och misstag inom vården både efter anmälan av drabbade eller vården själva, men kan också på eget initiativ starta utredningar om skäl finns.