31 mar 2015 09:00

01 apr 2015 08:25

Solceller fyller sjukhuset med energi

Skaraborgs sjukhus Skövde producerar el med hjälp av solceller.

– Fantastiskt kul att få vara med om den här resan, säger Hans Kardell, energistrateg vid Västfastigheter.

Solcellerna är placerade på taken över de parkeringsplatser som gjorts i ordning för leasingbilarna.

Just nu täcks två rader med tak som består av solceller. De består av glas och kisel och fångar upp energin från solen. Energin förvandlas först till likström i celler och omvandlas senare till växelström i de växelriktare som finns placerade strax under taken. Förutom investeringskostnaden blir energin kostnadsfri, systemet sköter sig själv och behöver bara översyn.

De två raderna av solceller kommer att kompletteras och på sikt ska hela parkeringslängan, som ligger öster om sjukhuset, för personalen täckas av likadana tak. Totalt handlar det om 14 parallella tak. Flera av parkeringslängorna har förberetts med omgjutna parkeringsytor.

– Sommaren 2016 ska minst åtta eller nio vara klara.

När allt är utbyggt handlar det om cirka 5 500 kvadratmeter solceller, som producerar el (en gigawatt) som motsvarar energiförbrukningen för mellan 65 och 70 villor.

Elbilar

Elen som kommer just nu går direkt in till sjukhusets fastigheter, men det kommer att gå att ladda elbilar.

– Så småningom kommer vi förhoppningsvis ha eldrivna leasingbilar. Det finns även en vision om att personalen samt besökare ska kunna ladda sina bilar när de står på parkeringen. Det gäller bara att hitta ett bra debiteringssystem som skattemyndigheten godkänner, säger Hans Kardell.

Solcellsmodulerna släpper genom en del av ljuset, till skillnad mot de som sitter på taket på ett av Skas hus.

– Vi vill inte att det ska vara för mörkt under taken.

20 normalvillor

Sedan tidigare är solceller installerats på taket av hus 2, byggnaden där bland annat sjukhusets kök finns. 1 320 paneler finns på en 2 150 kvadratmeter stor yta. Effekten uppgår till 330 kilowatt. Varje år ska cirka 300 000 kilowattimmar plockas ut av anläggningen, vilket motsvarar energiförbrukningen hos 20 normalvillor.

Kostnaden uppgick till fyra miljoner kronor. Det statliga bidraget var 1,2 miljoner kronor och resterande 2,8 miljoner skrivs av under tio år.

– Livslängden på anläggningen är minst 25 år, säger Hans Kardell.

Halverad

Satsningen är ett led i regionens ambition att energianvändningen 2030 ska vara halverad, jämfört med 1995. Solcellsanläggningen vid Skas i Skövde är ett av fyra pilotprojekt i regionen; de övriga ska genomföras vid Östra sjukhuset i Göteborg, Näl i Trollhättan och Angereds närsjukhus, men inga investeringsbeslut är fattade.

– Vi är först i regionen, säger Kardell.

Solcellerna är placerade på taken över de parkeringsplatser som gjorts i ordning för leasingbilarna.

Just nu täcks två rader med tak som består av solceller. De består av glas och kisel och fångar upp energin från solen. Energin förvandlas först till likström i celler och omvandlas senare till växelström i de växelriktare som finns placerade strax under taken. Förutom investeringskostnaden blir energin kostnadsfri, systemet sköter sig själv och behöver bara översyn.

De två raderna av solceller kommer att kompletteras och på sikt ska hela parkeringslängan, som ligger öster om sjukhuset, för personalen täckas av likadana tak. Totalt handlar det om 14 parallella tak. Flera av parkeringslängorna har förberetts med omgjutna parkeringsytor.

– Sommaren 2016 ska minst åtta eller nio vara klara.

När allt är utbyggt handlar det om cirka 5 500 kvadratmeter solceller, som producerar el (en gigawatt) som motsvarar energiförbrukningen för mellan 65 och 70 villor.

Elbilar

Elen som kommer just nu går direkt in till sjukhusets fastigheter, men det kommer att gå att ladda elbilar.

– Så småningom kommer vi förhoppningsvis ha eldrivna leasingbilar. Det finns även en vision om att personalen samt besökare ska kunna ladda sina bilar när de står på parkeringen. Det gäller bara att hitta ett bra debiteringssystem som skattemyndigheten godkänner, säger Hans Kardell.

Solcellsmodulerna släpper genom en del av ljuset, till skillnad mot de som sitter på taket på ett av Skas hus.

– Vi vill inte att det ska vara för mörkt under taken.

20 normalvillor

Sedan tidigare är solceller installerats på taket av hus 2, byggnaden där bland annat sjukhusets kök finns. 1 320 paneler finns på en 2 150 kvadratmeter stor yta. Effekten uppgår till 330 kilowatt. Varje år ska cirka 300 000 kilowattimmar plockas ut av anläggningen, vilket motsvarar energiförbrukningen hos 20 normalvillor.

Kostnaden uppgick till fyra miljoner kronor. Det statliga bidraget var 1,2 miljoner kronor och resterande 2,8 miljoner skrivs av under tio år.

– Livslängden på anläggningen är minst 25 år, säger Hans Kardell.

Halverad

Satsningen är ett led i regionens ambition att energianvändningen 2030 ska vara halverad, jämfört med 1995. Solcellsanläggningen vid Skas i Skövde är ett av fyra pilotprojekt i regionen; de övriga ska genomföras vid Östra sjukhuset i Göteborg, Näl i Trollhättan och Angereds närsjukhus, men inga investeringsbeslut är fattade.

– Vi är först i regionen, säger Kardell.