01 apr 2015 13:05

01 apr 2015 13:05

Dålig lukt - café måste sköta sina sopor bättre

Ett café i Skövde kommun måste sköta hanteringen av sina sopor bättre.

Miljöinspektörer har vid två olika tillsynstillfällen upptäckt att avfall hanteras felaktigt.

Soporna får stå kvar i beredningslokalen några dagar i väntan på bortforsling. Det leder bland annat till dålig lukt och är inte tillräckligt hygieniskt skriver Miljösamverkan östra Skaraborg, som nu förelägger ägarna att rätta till bristerna inom tre veckor.

Miljöinspektörer har vid två olika tillsynstillfällen upptäckt att avfall hanteras felaktigt.

Soporna får stå kvar i beredningslokalen några dagar i väntan på bortforsling. Det leder bland annat till dålig lukt och är inte tillräckligt hygieniskt skriver Miljösamverkan östra Skaraborg, som nu förelägger ägarna att rätta till bristerna inom tre veckor.