01 apr 2015 17:40

01 apr 2015 17:44

Processen med överklaganden går vidare

Kommunen har fått in åtta överklaganden om skolplaceringen av 6-åringar. Man avser att låta processen ha sin gång.

– Med det vi vet i dag kommer vi inte ompröva beslutet, säger sektorschefen Gustaf Olsson.

Alla sexåringar som vill börja i förskoleklass på Käpplundaskolan till hösten får inte plats enligt kommunen. I stället har ett antal barn placerats på Rydskolan.

Åtta har överklagat

Redan när föräldrarna fick beslutet i sin hand för tre veckor sedan stod det klart att flera kommer att överklaga. I förra veckan överklagade Ulveksbon Thomas Liberg, vars dotter är en av dem som placerats på Rydskolan trots att hon vill gå på Käpplundaskolan där hennes storebror går.

Därefter har ett flertal som är missnöjda med barnens placeringar överklagat beslutet. På onsdagen var sista dag att överklaga, på eftermiddagen hade hittills åtta överklaganden kommit in, men ytterligare något kunde dyka upp eftersom rätten att klaga gällde onsdagsdygnet ut.

Ingen omprövning

Gustaf Olsson, sektorschef barn och utbildning vid Skövde kommun, säger att man i nästa vecka ska gå igenom överklagandena för att se vad de innehåller.

– Jag vet ju inte exakt hur de är utformade, så jag vet inte om det är något som kan påverka, men med det jag vet idag är det inte aktuellt för oss att ompröva beslutet om placering. Vi låter processen ha sin gång.

Olsson säger att kommunen välkomnar en prövning av placeringsbeslutet.

– Vi känner att vi står säkra i det beslut vi fattat.

Arbetsmiljön viktig

Kommunen har nekat barn placering på Käpplundaskolan på grund av ”betydande organisatoriska och ekonomiska problem”.

– Det har bland annat med arbetsmiljön för barn och personal att göra. Vi har sagt att det ska vara maximalt 25 barn i varje förskoleklass, vilket redan det är mycket. Tre förskoleklasser är i princip redan fulla.

Föräldrar har föreslagit paviljonger för att lösa platsbristen.

– Om vi skulle lösa problemet med paviljonger leder det till en ekonomisk påverkan.

Skyndsam process

Överklagandena skickas nu vidare till Skolväsendets överklagandenämnd – och förvaltningsrätten.

– Det är lite knepigt, de två instanserna prövar olika frågor så vi skickar till båda. Den det inte berör får avvisa överklagandet. Nu hoppas vi att processen sker skyndsamt, inte minst med tanke på de barn och familjer det rör. Jag har full förståelse för deras reaktioner över beslutet.

Alla sexåringar som vill börja i förskoleklass på Käpplundaskolan till hösten får inte plats enligt kommunen. I stället har ett antal barn placerats på Rydskolan.

Åtta har överklagat

Redan när föräldrarna fick beslutet i sin hand för tre veckor sedan stod det klart att flera kommer att överklaga. I förra veckan överklagade Ulveksbon Thomas Liberg, vars dotter är en av dem som placerats på Rydskolan trots att hon vill gå på Käpplundaskolan där hennes storebror går.

Därefter har ett flertal som är missnöjda med barnens placeringar överklagat beslutet. På onsdagen var sista dag att överklaga, på eftermiddagen hade hittills åtta överklaganden kommit in, men ytterligare något kunde dyka upp eftersom rätten att klaga gällde onsdagsdygnet ut.

Ingen omprövning

Gustaf Olsson, sektorschef barn och utbildning vid Skövde kommun, säger att man i nästa vecka ska gå igenom överklagandena för att se vad de innehåller.

– Jag vet ju inte exakt hur de är utformade, så jag vet inte om det är något som kan påverka, men med det jag vet idag är det inte aktuellt för oss att ompröva beslutet om placering. Vi låter processen ha sin gång.

Olsson säger att kommunen välkomnar en prövning av placeringsbeslutet.

– Vi känner att vi står säkra i det beslut vi fattat.

Arbetsmiljön viktig

Kommunen har nekat barn placering på Käpplundaskolan på grund av ”betydande organisatoriska och ekonomiska problem”.

– Det har bland annat med arbetsmiljön för barn och personal att göra. Vi har sagt att det ska vara maximalt 25 barn i varje förskoleklass, vilket redan det är mycket. Tre förskoleklasser är i princip redan fulla.

Föräldrar har föreslagit paviljonger för att lösa platsbristen.

– Om vi skulle lösa problemet med paviljonger leder det till en ekonomisk påverkan.

Skyndsam process

Överklagandena skickas nu vidare till Skolväsendets överklagandenämnd – och förvaltningsrätten.

– Det är lite knepigt, de två instanserna prövar olika frågor så vi skickar till båda. Den det inte berör får avvisa överklagandet. Nu hoppas vi att processen sker skyndsamt, inte minst med tanke på de barn och familjer det rör. Jag har full förståelse för deras reaktioner över beslutet.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.