01 apr 2015 08:15

01 apr 2015 09:13

Röklukt utan eld på Markverkstaden

Räddninstjänsten skickade en insats ledare till Markverkastaden på Försvarsmaktens område vid åttatiden på onsdagsmorgonen.

Anledningen var att det luktade rök i en kontorsbyggnad. Kontorets utrymdes och insatsledaren undersökte byggnaden - utan att hitta något. Därmde kunde denne återvända hem till stationen.

Anledningen var att det luktade rök i en kontorsbyggnad. Kontorets utrymdes och insatsledaren undersökte byggnaden - utan att hitta något. Därmde kunde denne återvända hem till stationen.

Anledningen var att det luktade rök i en kontorsbyggnad. Kontorets utrymdes och insatsledaren undersökte byggnaden - utan att hitta något. Därmde kunde denne återvända hem till stationen.

Anledningen var att det luktade rök i en kontorsbyggnad. Kontorets utrymdes och insatsledaren undersökte byggnaden - utan att hitta något. Därmde kunde denne återvända hem till stationen.