01 apr 2015 13:04

01 apr 2015 13:04

Såg brister i läckagesäkerhet

Miljösamverkan östra Skaraborg har noterat brister i hur maskiner ställs upp i samband med schaktarbeten vid Frostaliden.

Arbetet sker inom Aspö vattenskyddsområde och därför gäller särskilda restriktioner för att minimera risken för oljeläckage.

Mös inspektörer skriver i ett mail till Skövde kommun om bristerna. I ett svar skriver kommunens ansvarige att uppställningsplatsen ska åtgärdas innan arbetena fortsätter.

Arbetet sker inom Aspö vattenskyddsområde och därför gäller särskilda restriktioner för att minimera risken för oljeläckage.

Mös inspektörer skriver i ett mail till Skövde kommun om bristerna. I ett svar skriver kommunens ansvarige att uppställningsplatsen ska åtgärdas innan arbetena fortsätter.