02 apr 2015 12:22

02 apr 2015 12:22

Brister i brandskyddet på högskolan

Samtliga högskolehus, och även hela Portalen, har besiktigats av räddningstjänsten.

I Portalen, som ägs av Kalkstenen fastighets AB, fann man att en utrymningsväg var till viss del belamrad samt att en entré var möblerad. Entréer ska vara sparsamt möblerade och det ska regleras. Personalen hade heller inte fått brandskyddsutbildning i tid. A-, B-, C- och G-husen samt Götasalen, som ägs av Akademiska hus AB, fick godkänt förutom utbildningen. Biblioteket, H-, E- och D-husen, som ägs av Kalkstenen, fick helt godkänt.

 

I Portalen, som ägs av Kalkstenen fastighets AB, fann man att en utrymningsväg var till viss del belamrad samt att en entré var möblerad. Entréer ska vara sparsamt möblerade och det ska regleras. Personalen hade heller inte fått brandskyddsutbildning i tid. A-, B-, C- och G-husen samt Götasalen, som ägs av Akademiska hus AB, fick godkänt förutom utbildningen. Biblioteket, H-, E- och D-husen, som ägs av Kalkstenen, fick helt godkänt.