02 apr 2015 07:15

02 apr 2015 07:17

Förbud mot bergvärme hugget i sten

Skövde kommuns föreskrifter för vattenskyddsområdet Aspö ligger fast.

En Skövdebo överklagade bestämmelserna till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Han menade bland annat bestämmelserna innebär stopp för bergvärme inom Ulveket vilket han kritiserade.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att skälen till skydda vattentäkten är starka och att det därför är rimligt att förbjuda bergvärme inom hela skyddsområdet.

Kommunfullmäktiga fattade sitt beslut i oktober 2013 och överklagades strax därefter. örst nu 1,5 år senare, är frågan avgjord hos länsstyrelsen.

En Skövdebo överklagade bestämmelserna till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Han menade bland annat bestämmelserna innebär stopp för bergvärme inom Ulveket vilket han kritiserade.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att skälen till skydda vattentäkten är starka och att det därför är rimligt att förbjuda bergvärme inom hela skyddsområdet.

Kommunfullmäktiga fattade sitt beslut i oktober 2013 och överklagades strax därefter. örst nu 1,5 år senare, är frågan avgjord hos länsstyrelsen.