02 apr 2015 18:26

02 apr 2015 18:27

Monica Green blir ordförande i FN-enhet

Tidigare ordförande för UN Women, Katarina Lindahl, efterträds nu av riksdagsledamoten och Skövdepolitikern Monica Green.

Fram tills nu har Green varit ordförande för UN Women Sveriges lokalförening i Skaraborg, men tar nu över som ordförande i den nationella kommittén.

FN:s jämställdhetsenhet UN Women arbetar för kvinnors och flickors rättigheter utifrån kvinnokonventionen och Sveriges kommitté är en av 16 nationella i världen.

Fram tills nu har Green varit ordförande för UN Women Sveriges lokalförening i Skaraborg, men tar nu över som ordförande i den nationella kommittén.

FN:s jämställdhetsenhet UN Women arbetar för kvinnors och flickors rättigheter utifrån kvinnokonventionen och Sveriges kommitté är en av 16 nationella i världen.