02 apr 2015 13:15

02 apr 2015 13:15

Vill att råndom prövas i Högsta domstolen

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen dömer de män som brutalt rånade en Skövdekvinna i hennes hem för grovt rån till ett väsentligt längre fängelsestraff än de fick i hovrätten.

Skövdekvinnan annonserade i augusti förra året en Rolexklocka på Blocket. Men de två män som kom för att titta på klockan, var knappast intresserade av att köpa den – men de ville ha den. En av dem tog struptag på kvinnan och därefter tejpades hon över ansiktet – även munnen, näsan och halsen tejpades för. Sedan släpades kvinnan in i vardagsrummet. Där ska de ha tejpat ihop hennes ben och även handlederna. Kvinnan trodde att de skulle ta livet av henne. De stal två märkesklockor av kvinnan.

I Skaraborgs tingsrätt dömdes männen till 4 respektive 4,5 års fängelse för grovt rån. De överklagade domen till hovrätten.

Och hovrätten konstaterade i en dom nyligen att det fanns flera graverande omständigheter som talade för att det varit ett grovt brott, bland annat med tanke på hur rånet planerats och genomförts. ”I praxis kan emellertid ses en viss återhållsamhet i att rubricera ett rån som grovt rån, särskilt i fall som det förevarande då vapen inte använts och det inte har varit fråga om ett alltför utdraget händelseförlopp. Mot den bakgrunden finner hovrätten, även om det är fråga om ett mycket allvarligt rånbrott, att det inte ska bedömas som grovt rån.”

Eftersom brottet av hovrätten rubricerades som rån av normalgraden, sänktes också fängelsestraffen för de två som utförde rånet. De dömdes i stället till 3 respektive 3 år och 4 månaders fängelse.

Nu vill Riksåklagaren att Högsta Domstolen, HD, tar upp ärendet. RÅ anser att brottet bör bedömas som grovt och att de två männen döms till väsentligt längre fängelsestraff än det de fick i hovrätten.

”Enligt min uppfattning bör gärningen bedömas som grovt rån med särskild hänsyn till att gärningsmännen vid rånet visat synnerlig råhet och på ett hänsynslöst sätt utnyttjat målsägandens skyddslösa eller utsatta ställning”, säger RÅ i överklagandet.

Skövdekvinnan annonserade i augusti förra året en Rolexklocka på Blocket. Men de två män som kom för att titta på klockan, var knappast intresserade av att köpa den – men de ville ha den. En av dem tog struptag på kvinnan och därefter tejpades hon över ansiktet – även munnen, näsan och halsen tejpades för. Sedan släpades kvinnan in i vardagsrummet. Där ska de ha tejpat ihop hennes ben och även handlederna. Kvinnan trodde att de skulle ta livet av henne. De stal två märkesklockor av kvinnan.

I Skaraborgs tingsrätt dömdes männen till 4 respektive 4,5 års fängelse för grovt rån. De överklagade domen till hovrätten.

Och hovrätten konstaterade i en dom nyligen att det fanns flera graverande omständigheter som talade för att det varit ett grovt brott, bland annat med tanke på hur rånet planerats och genomförts. ”I praxis kan emellertid ses en viss återhållsamhet i att rubricera ett rån som grovt rån, särskilt i fall som det förevarande då vapen inte använts och det inte har varit fråga om ett alltför utdraget händelseförlopp. Mot den bakgrunden finner hovrätten, även om det är fråga om ett mycket allvarligt rånbrott, att det inte ska bedömas som grovt rån.”

Eftersom brottet av hovrätten rubricerades som rån av normalgraden, sänktes också fängelsestraffen för de två som utförde rånet. De dömdes i stället till 3 respektive 3 år och 4 månaders fängelse.

Nu vill Riksåklagaren att Högsta Domstolen, HD, tar upp ärendet. RÅ anser att brottet bör bedömas som grovt och att de två männen döms till väsentligt längre fängelsestraff än det de fick i hovrätten.

”Enligt min uppfattning bör gärningen bedömas som grovt rån med särskild hänsyn till att gärningsmännen vid rånet visat synnerlig råhet och på ett hänsynslöst sätt utnyttjat målsägandens skyddslösa eller utsatta ställning”, säger RÅ i överklagandet.