04 apr 2015 06:00

04 apr 2015 06:00

Kommunen anmäls till Skolinspektionen

Skolplaceringarna leder till många överklaganden

Kommunens hantering av skolplaceringar av 6-åringar anmäls nu till Skolinspektionen.

– Alla i vår dotters förskolegrupp har placerats på Käpplundaskolan – utom hon. Vi anser att det är negativ särbehandling, säger föräldern Anders Jonsson.

Minst åtta överklaganden har kommit till Skövde kommun gällande skolplaceringarna, överklaganden som går vidare till Skolväsendets överklagandenämnd och förvaltningsrätten.

– Vi har också överklagat på det sättet, men vi har dessutom valt att anmäla Skövde kommun till Skolinspektionen, säger Anders Jonsson och Suzanne Olsén.

Deras dotter är den enda i den förskolegrupp hon hör till som inte placerats på Käpplundaskolan, om det blir som kommunen tänkt skiljs hon från sina kamrater.

– Hon kommer inte att få delta i inskolningen och hon lämnas helt ensam eftersom hon inte känner någon som ska börja på den anvisade skolan.

Barnen har redan i ett halvår pratat om att de ska börja på skolan tillsammans.

– Häromdagen frågade dottern vilken väg man cyklar till Käpplundaskolan...

Föräldrarna anser att Skövde kommun har brutit mot skollagen.

– Vi tycker att kommunen utsatt vår dotter för negativ särbehandling och att man därigenom brutit mot den paragraf i skollagen som säger att ”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt”.

De är kritiska till kommunens agerande i ärendet.

– Från början uppfattade vi inte ens att det var Ulveket som var utpekat område. Dessutom har vi och andra mejlat både tjänstemän och politiker, men inte fått mer än ett ytterst kort svar.

– Vi har också försökt att få en träff med rektorn på Käpplundaskolan, men har bara fått veta att man nu avvaktar processen.

Föräldrarna avslutar anmälan med orden:

– Vi hoppas fortfarande på ett mänskligt och elevvänligt bemötande från Skövde kommun.

Minst åtta överklaganden har kommit till Skövde kommun gällande skolplaceringarna, överklaganden som går vidare till Skolväsendets överklagandenämnd och förvaltningsrätten.

– Vi har också överklagat på det sättet, men vi har dessutom valt att anmäla Skövde kommun till Skolinspektionen, säger Anders Jonsson och Suzanne Olsén.

Deras dotter är den enda i den förskolegrupp hon hör till som inte placerats på Käpplundaskolan, om det blir som kommunen tänkt skiljs hon från sina kamrater.

– Hon kommer inte att få delta i inskolningen och hon lämnas helt ensam eftersom hon inte känner någon som ska börja på den anvisade skolan.

Barnen har redan i ett halvår pratat om att de ska börja på skolan tillsammans.

– Häromdagen frågade dottern vilken väg man cyklar till Käpplundaskolan...

Föräldrarna anser att Skövde kommun har brutit mot skollagen.

– Vi tycker att kommunen utsatt vår dotter för negativ särbehandling och att man därigenom brutit mot den paragraf i skollagen som säger att ”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt”.

De är kritiska till kommunens agerande i ärendet.

– Från början uppfattade vi inte ens att det var Ulveket som var utpekat område. Dessutom har vi och andra mejlat både tjänstemän och politiker, men inte fått mer än ett ytterst kort svar.

– Vi har också försökt att få en träff med rektorn på Käpplundaskolan, men har bara fått veta att man nu avvaktar processen.

Föräldrarna avslutar anmälan med orden:

– Vi hoppas fortfarande på ett mänskligt och elevvänligt bemötande från Skövde kommun.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.