04 apr 2015 06:00

04 apr 2015 11:06

"Rätt väg att ombilda"

Fastighetskonsult kritiserar Skövdebostäders ställning

Skövde politiska ledning är på rätt väg med de nya ägardirektiven för AB Skövdebostäder. Det kommunala bostadsbolagets enormt dominerande ställning behöver brytas. Det menar Mikael Rånes, konsult i fastighetsbranschen.

Han började sin karriär i fastighetsbranschen inom Skövdebostäder, men gick 2002 vidare till Akelius Fastigheter. Först som ortschef i Skövde och sedan som regionchef för norra Sverige.

I dag driver han ett eget konsultbolag och äger några mindre hyresfastigheter i Skövde.

Nu ger han sig in i debatten om Skövdebostäders ägardirektiv och han gör det med en tydlig mot kritik mot hur Skövdebostäder tilläts styra marknaden under långt tid på 1980-, 1990- och 2000-talet.

”En våt filt”

– De fick i lagom takt portionera ut sina hyresrätter. De byggde fantastiska hus på bra lägen, men med subventionerade hyror. Det har historiskt lagt en våt filt över bostadsproduktionen i Skövde, säger Rånes, som kallar bolaget för en helig ko som ingen riktigt ville kritisera.

– Men alla i branschen såg sambanden. Om privata aktörer skulle ha byggt i samma läge och samma skick skulle de ha gått med förlust med de hyror Skövdebostäder tog ut, hävdar Rånes.

Höll tillbaka

Hyressättningen höll även tillbaka produktionen av bostadsrätter och därmed även den totala nyproduktionen under många år.

En lagändring 2011 tvingade de kommunala bostadsbolagen att bygga efter affärsmässiga grunder och stora projekt som Hästhoven och Käpplunda Park har förändrat situationen hävdar Rånes.

– Nu har priserna stigit på både egna hem och bostadsrätter. Från 2010 till nutid har priserna fördubblats och helt plötsligt vill fler bygga, säger Rånes.

Rätt väg

Han anser att förslaget att ombilda hyresrätter inom Skövdebostäder är ytterligare ett steg i att få fart på bostadsproduktionen.

– Äntligen har ägarna (kommunen) tagit tag i taktpinnen och gett bolaget tydliga ägardirektiv. En ombildning förändrar ju inte antalet bostäder, men skapar variation och intäkterna från försäljning kan Skövdebostäder använda till nyproduktion, säger Rånes som menar att ombildning skapar flera vinnare.

– Det blir en win–win-situation för hyresgäster och Skövdebostäder. Ombildning är mer förmånligt än att sälja till en annan fastighetsägare, hävdar han.

Men både styrelse och vd i Skövdebostäder motsätter sig de nya ägardirektiven?

– Skövdebostäder är ett framgångsrikt företag med en stark ledning som styr bolaget i sitt eget intresse. Men det gynnar bara bolaget och deras eget perspektiv.

Mikael Rånes säger till SLA att han ger sig in i debatten för att han bryr sig om Skövdes fortsatta tillväxt och att han reagerat på de kritiska rösterna.

– Jag gör inget politiskt ställningstagande, men bryr mig om Skövdes framtid och bostadsfrågan är avgörande.

Han är kritisk till grunderna för hur Socialdemokraterna och Skövdebostäder värjer sig mot direktiven.

– Det mest beklämmande med Ask och sossekollektivet är att deras resonemang är fullständigt fel. Det är ju ökande bostadsrättspriser som gett de senaste årens ökade nyproduktion.

Han började sin karriär i fastighetsbranschen inom Skövdebostäder, men gick 2002 vidare till Akelius Fastigheter. Först som ortschef i Skövde och sedan som regionchef för norra Sverige.

I dag driver han ett eget konsultbolag och äger några mindre hyresfastigheter i Skövde.

Nu ger han sig in i debatten om Skövdebostäders ägardirektiv och han gör det med en tydlig mot kritik mot hur Skövdebostäder tilläts styra marknaden under långt tid på 1980-, 1990- och 2000-talet.

”En våt filt”

– De fick i lagom takt portionera ut sina hyresrätter. De byggde fantastiska hus på bra lägen, men med subventionerade hyror. Det har historiskt lagt en våt filt över bostadsproduktionen i Skövde, säger Rånes, som kallar bolaget för en helig ko som ingen riktigt ville kritisera.

– Men alla i branschen såg sambanden. Om privata aktörer skulle ha byggt i samma läge och samma skick skulle de ha gått med förlust med de hyror Skövdebostäder tog ut, hävdar Rånes.

Höll tillbaka

Hyressättningen höll även tillbaka produktionen av bostadsrätter och därmed även den totala nyproduktionen under många år.

En lagändring 2011 tvingade de kommunala bostadsbolagen att bygga efter affärsmässiga grunder och stora projekt som Hästhoven och Käpplunda Park har förändrat situationen hävdar Rånes.

– Nu har priserna stigit på både egna hem och bostadsrätter. Från 2010 till nutid har priserna fördubblats och helt plötsligt vill fler bygga, säger Rånes.

Rätt väg

Han anser att förslaget att ombilda hyresrätter inom Skövdebostäder är ytterligare ett steg i att få fart på bostadsproduktionen.

– Äntligen har ägarna (kommunen) tagit tag i taktpinnen och gett bolaget tydliga ägardirektiv. En ombildning förändrar ju inte antalet bostäder, men skapar variation och intäkterna från försäljning kan Skövdebostäder använda till nyproduktion, säger Rånes som menar att ombildning skapar flera vinnare.

– Det blir en win–win-situation för hyresgäster och Skövdebostäder. Ombildning är mer förmånligt än att sälja till en annan fastighetsägare, hävdar han.

Men både styrelse och vd i Skövdebostäder motsätter sig de nya ägardirektiven?

– Skövdebostäder är ett framgångsrikt företag med en stark ledning som styr bolaget i sitt eget intresse. Men det gynnar bara bolaget och deras eget perspektiv.

Mikael Rånes säger till SLA att han ger sig in i debatten för att han bryr sig om Skövdes fortsatta tillväxt och att han reagerat på de kritiska rösterna.

– Jag gör inget politiskt ställningstagande, men bryr mig om Skövdes framtid och bostadsfrågan är avgörande.

Han är kritisk till grunderna för hur Socialdemokraterna och Skövdebostäder värjer sig mot direktiven.

– Det mest beklämmande med Ask och sossekollektivet är att deras resonemang är fullständigt fel. Det är ju ökande bostadsrättspriser som gett de senaste årens ökade nyproduktion.

Fakta: Ska ha mellan 13 och 17 procent

Diskussionen om Skövdebostäders ägardirektiv handlar om två saker:

Att bolaget aktivt ska agera för att hyresrätter i norra Skövde ombildas till bostadsrätter.

Att Skövdebostäder över tid ska ha en marknadsandel som är 13 till 17 procent av bostadsmarknaden i Skövde. Här undantas kategoriboenden som studentbostäder, seniorbostäder trygghetsbostäder med flera. Med den beräkningsmodellen var SBO:s marknadsandel 13,8 procent (år 2013) enligt de beräkningar kommunen gjort.

Politiskt är Socialdemokraterna motståndare till förändringarna. M+C+FP i kommunstyrelsens arbetsutskott är positivt, men frågan kommer att avgöras först i kommunfullmäktige den 27 april.

Källa:

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.