07 apr 2015 06:00

07 apr 2015 06:00

Rekordår för rut och rot?

Nytt förslag väntas öka på trenden

2015 ser ut att bli ett rekordår för rot- och rut-avdrag i Skövde.

Nästan fyra tusen köpare har redan utnyttjat avdragen och fler lära passa på då ersättningen kan sänkas efter årsskiftet.

Regeringen presenterade nyligen ett förslag i höstbudgeten om sänkning av rot-avdraget. Från och med årsskiftet ska man bara få dra av 30 procent av arbetskostnaden för rot-arbeten (reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) mot dagens 50 procent. Man vill också halvera taket för rut-avdrag (för hushållsnära tjänster) till 25 000 kronor för alla under 65 år.

Syftet med sänkningen är att det ska frigöra pengar till bostadsbyggande.

Ökar varje år

Hur stort är då intresset för rot- och rut-avdrag i Skövde? I Skatteverkets statistik ser man att antalet köpare som utnyttjat avdragen har ökat i varje år.

 

Under 2009 var det 1 644 köpare i Skövde som utnyttjade rot-avdraget och sammanlagt betalades drygt 16,5 miljoner kronor ut av staten. Fem år senare, under 2014, har antalet blivit betydligt större. Då betalades 89 miljoner kronor ut till de 6 377 köpare som nyttjade avdraget.

 

Utveckling för rut-avdraget är likartad. 2009 använde 607 köpare avdraget till ett värde av 1,3 miljoner kronor. 2014 var det uppe på 3 192 köpare som fick totalt drygt 12 miljoner kronor.

Starten på 2015

Men väldigt mycket talar för att utvecklingen inte stannar där.

Under de tre första månaderna av 2015 har redan 2 284 köpare använt sig av rot-avdrag och 1 418 av rut. Multiplicerar man det med fyra kan vi se att prognosen för hela året blir klart högre än under 2014 – 9 136 rot-köpare och 5 672 rut-köpare. Reservation ska dock göras för att statistiken kan variera under året. och januari har tidigare varit den månad då flest utnyttjat avdragen.

Å andra sidan är det mycket som talar för att många kommer passa på att utnyttja det högre rot-avdraget under resterande delen av 2015. Vid årsskiftet sänks som nämnt avdraget och möjligheten att tjäna extra slantar kan gissningsvis höja intresset.

Totalt i riket betalades nästan 17 miljarder kronor ut i rot-avdrag under 2014 och drygt tre miljarder i rut-avdrag.

Regeringen presenterade nyligen ett förslag i höstbudgeten om sänkning av rot-avdraget. Från och med årsskiftet ska man bara få dra av 30 procent av arbetskostnaden för rot-arbeten (reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) mot dagens 50 procent. Man vill också halvera taket för rut-avdrag (för hushållsnära tjänster) till 25 000 kronor för alla under 65 år.

Syftet med sänkningen är att det ska frigöra pengar till bostadsbyggande.

Ökar varje år

Hur stort är då intresset för rot- och rut-avdrag i Skövde? I Skatteverkets statistik ser man att antalet köpare som utnyttjat avdragen har ökat i varje år.

 

Under 2009 var det 1 644 köpare i Skövde som utnyttjade rot-avdraget och sammanlagt betalades drygt 16,5 miljoner kronor ut av staten. Fem år senare, under 2014, har antalet blivit betydligt större. Då betalades 89 miljoner kronor ut till de 6 377 köpare som nyttjade avdraget.

 

Utveckling för rut-avdraget är likartad. 2009 använde 607 köpare avdraget till ett värde av 1,3 miljoner kronor. 2014 var det uppe på 3 192 köpare som fick totalt drygt 12 miljoner kronor.

Starten på 2015

Men väldigt mycket talar för att utvecklingen inte stannar där.

Under de tre första månaderna av 2015 har redan 2 284 köpare använt sig av rot-avdrag och 1 418 av rut. Multiplicerar man det med fyra kan vi se att prognosen för hela året blir klart högre än under 2014 – 9 136 rot-köpare och 5 672 rut-köpare. Reservation ska dock göras för att statistiken kan variera under året. och januari har tidigare varit den månad då flest utnyttjat avdragen.

Å andra sidan är det mycket som talar för att många kommer passa på att utnyttja det högre rot-avdraget under resterande delen av 2015. Vid årsskiftet sänks som nämnt avdraget och möjligheten att tjäna extra slantar kan gissningsvis höja intresset.

Totalt i riket betalades nästan 17 miljarder kronor ut i rot-avdrag under 2014 och drygt tre miljarder i rut-avdrag.