08 apr 2015 19:40

08 apr 2015 19:42

Återställd brytningsmark blir rekreationsområde

Allmänheten får tillgång till 11 hektar naturmark när Cementa flyttar sitt industristängsel närmare den norra delen av kalkstensbrottet.

– Vi hoppas att det ska bli ett grönt rekreationsområde, säger Marie Sjöstrand, miljöchef vid Cementa.

Det stora markområdet väster om den gamla banvallen sträcker sig utmed hela den norra delen av kalkbrottet utmed Nya Brandstorpsvägen och ned till villaområdet vid Skyttesledet.

För de boende i området öppnas nu 11 hektar grön mark upp när Cementa flyttar stängslet 150–200 meter närmare täktområdet. Det handlar i huvudsak om gammal brytningsmark som fyllts upp med massor och sedan några årtionden tillbaka återställts med trädplanteringar.

– Vi kallar det efterbehandling och vår förhoppning är att det ska bli ett område som utnyttjas av Skövdeborna för motion och friluftsliv med promenadstråk runt hela området. Här finns stora grönytor för aktiviteter året om, säger Marie Sjöstrand, miljöchef vid Cementa i Skövde.

Avsikten är att det nuvarande stängslet ska ersättas med ett lägre. Nyanlagda färister ska göra området lättillgängligt och även djurbete i form av får planeras i framtiden.

– Bete bidrar till att berika mångfalden i djur- och växtlivet och underlättar skötseln, säger Sjöstrand.

Grön korridor

Inom några år planerar företaget, som varit i fokus under en längre tid med sin ansökan om nytt brytningstillstånd, att öppna upp mer mark utmed Södra Bergvägen och på det viset skapa en grön korridor hela vägen ned till kvarteret Vipan. Men att beslutet hör i hop med debatten om Cementas framtid, förnekar Sjöstrand.

– Det här är planer som funnits i företaget under väldigt lång tid och nu var det dags att sätta dem i verket. Marken är redo att göras tillgänglig igen, säger hon.

Det stora markområdet väster om den gamla banvallen sträcker sig utmed hela den norra delen av kalkbrottet utmed Nya Brandstorpsvägen och ned till villaområdet vid Skyttesledet.

För de boende i området öppnas nu 11 hektar grön mark upp när Cementa flyttar stängslet 150–200 meter närmare täktområdet. Det handlar i huvudsak om gammal brytningsmark som fyllts upp med massor och sedan några årtionden tillbaka återställts med trädplanteringar.

– Vi kallar det efterbehandling och vår förhoppning är att det ska bli ett område som utnyttjas av Skövdeborna för motion och friluftsliv med promenadstråk runt hela området. Här finns stora grönytor för aktiviteter året om, säger Marie Sjöstrand, miljöchef vid Cementa i Skövde.

Avsikten är att det nuvarande stängslet ska ersättas med ett lägre. Nyanlagda färister ska göra området lättillgängligt och även djurbete i form av får planeras i framtiden.

– Bete bidrar till att berika mångfalden i djur- och växtlivet och underlättar skötseln, säger Sjöstrand.

Grön korridor

Inom några år planerar företaget, som varit i fokus under en längre tid med sin ansökan om nytt brytningstillstånd, att öppna upp mer mark utmed Södra Bergvägen och på det viset skapa en grön korridor hela vägen ned till kvarteret Vipan. Men att beslutet hör i hop med debatten om Cementas framtid, förnekar Sjöstrand.

– Det här är planer som funnits i företaget under väldigt lång tid och nu var det dags att sätta dem i verket. Marken är redo att göras tillgänglig igen, säger hon.