08 apr 2015 06:00

08 apr 2015 06:00

Foto: Roland Svensson

"Kommunen måste gå in och agera"

Det forna mejeriet i Tidan har blivit en skamfläck som förfaller mer år för år.

– Nu måste kommunen agera för att det blir uppsnyggat här, säger Lars Johansson i PRO-föreningen.

SLA har tidigare (redan 2008) skrivit om Tidanbornas upprördhet över hur byggnaden ser ut. Under senare år har dock klagomålen stupat på att myndigheterna inte haft någon att agera mot efter som det saknats lagfaren ägare.

Den tidigare ägaren avled 2011, men när ingen bodelning skedde uppstod ett ägarvakuum.

Finns en ägare

Nu kan dock SLA avslöja att det numera finns en ägare. Kommanditbolaget Mariya från Mellerud är sedan december 2013 lagfaren ägaren till fastigheten.

Enligt lagfarten köptes fastigheten under 2013 för 200 000 kronor av en privatperson som i sin tur hade tagit över efter den avlidne tidigare ägaren.

SLA har under tisdagen utan framgång sökt företrädare för KB Mariya.

Lars Johansson hoppas att kommunen agerar för att byggnaden rivs eller snyggas till.

– För många äldre är mejeriet en viktig arbetsplats för bygden och det gör ont i själen för dem att se förfallet. Dessutom är det en farlig plats för barn som enkelt kan ta sig in på området, säger Lars Johansson.

Han och Stig Johansson, ordförande i PRO, skrev nyligen till kommunstyrelsen som bollade frågan vidare till Miljösamverkan östra Skaraborg. Mös anser inte att det finns några akuta miljörisker utan hänvisar till byggnadsnämnden hos Skövde kommun.

Där är Bengt Johansson är 1:e byggnadsinspektör. Han säger att PRO:s skrivelse finns registrerad och går samtidigt in och tittar på äldre bilder från platsen som visar på förfallet.

– Det ser inte bra ut och det ligger inom de detaljplanerat område. Det är något vi måste ta tag i, säger Bengt Johansson till SLA.

SLA har tidigare (redan 2008) skrivit om Tidanbornas upprördhet över hur byggnaden ser ut. Under senare år har dock klagomålen stupat på att myndigheterna inte haft någon att agera mot efter som det saknats lagfaren ägare.

Den tidigare ägaren avled 2011, men när ingen bodelning skedde uppstod ett ägarvakuum.

Finns en ägare

Nu kan dock SLA avslöja att det numera finns en ägare. Kommanditbolaget Mariya från Mellerud är sedan december 2013 lagfaren ägaren till fastigheten.

Enligt lagfarten köptes fastigheten under 2013 för 200 000 kronor av en privatperson som i sin tur hade tagit över efter den avlidne tidigare ägaren.

SLA har under tisdagen utan framgång sökt företrädare för KB Mariya.

Lars Johansson hoppas att kommunen agerar för att byggnaden rivs eller snyggas till.

– För många äldre är mejeriet en viktig arbetsplats för bygden och det gör ont i själen för dem att se förfallet. Dessutom är det en farlig plats för barn som enkelt kan ta sig in på området, säger Lars Johansson.

Han och Stig Johansson, ordförande i PRO, skrev nyligen till kommunstyrelsen som bollade frågan vidare till Miljösamverkan östra Skaraborg. Mös anser inte att det finns några akuta miljörisker utan hänvisar till byggnadsnämnden hos Skövde kommun.

Där är Bengt Johansson är 1:e byggnadsinspektör. Han säger att PRO:s skrivelse finns registrerad och går samtidigt in och tittar på äldre bilder från platsen som visar på förfallet.

– Det ser inte bra ut och det ligger inom de detaljplanerat område. Det är något vi måste ta tag i, säger Bengt Johansson till SLA.