08 apr 2015 13:01

08 apr 2015 17:23

Skolan utreder nya upptagningsområden

I spåren efter Käpplundasituationen

Skövde kommun kommer utreda nya skolupptagningsområden. Det sker i spåren efter situationen vid Käpplunda skola där alla barn inte ges plats på skolan.

Ett nytt system ska finnas på plats från och med läsåret 2016.

Barn- och utbildningsnämnden hade uppe frågan som ett informationsärende vid tisdagens sammanträde. Sektorschefen Gustaf Olsson har fått uppdraget att i september redovisa ett förslag till nämnden.

Kan bli ett område

– Vi vill att man tittar på helheten, valen, upptagningsområdena och skolskjutsarna. Det kan bli ett helt nytt system jämfört med i dag, säger nämndens ordförande Paula Bäckman (C).

Ett alternativ som ska studeras är att lägga samman alla områden till ett gemensamt skolupptagningsområde.

Gustaf Olsson vill inte gå in på eventuella plus och minus med det.

– Det är ett alternativ bland flera. Viktigast är att vi får allt juridiskt rätt och ett rättssäkert system, säger han.

Nekades plats

SLA har under våren i flera artiklar berättat om situationen inom upptagningsområdet för Käpplunda skola där flera barn nekats plats. Kommunen hänvisar till att skolan är full och har hänvisat eleverna till Rydskolan.

– Det är första gången vi hamnat i skarpt läge där visar sig att upptagningsområdena är ett bekymmer. Skövde kommer fortsätta att växa och vi behöver se över det här, säger Gustaf Olsson.

Flera av föräldrarna har överklagat de kommunala besluten och dessutom gjort anmälningar till Skolinspektionen.

Utredningen kommer att omfatta alla val inom F- till 9-skolor. Nämndens målsättning är att ha systemet på plats för de val som görs i februari 2016.

I uppdraget ligger även att se över möjligheten till att digitalisera processen ytterligare.

Barn- och utbildningsnämnden hade uppe frågan som ett informationsärende vid tisdagens sammanträde. Sektorschefen Gustaf Olsson har fått uppdraget att i september redovisa ett förslag till nämnden.

Kan bli ett område

– Vi vill att man tittar på helheten, valen, upptagningsområdena och skolskjutsarna. Det kan bli ett helt nytt system jämfört med i dag, säger nämndens ordförande Paula Bäckman (C).

Ett alternativ som ska studeras är att lägga samman alla områden till ett gemensamt skolupptagningsområde.

Gustaf Olsson vill inte gå in på eventuella plus och minus med det.

– Det är ett alternativ bland flera. Viktigast är att vi får allt juridiskt rätt och ett rättssäkert system, säger han.

Nekades plats

SLA har under våren i flera artiklar berättat om situationen inom upptagningsområdet för Käpplunda skola där flera barn nekats plats. Kommunen hänvisar till att skolan är full och har hänvisat eleverna till Rydskolan.

– Det är första gången vi hamnat i skarpt läge där visar sig att upptagningsområdena är ett bekymmer. Skövde kommer fortsätta att växa och vi behöver se över det här, säger Gustaf Olsson.

Flera av föräldrarna har överklagat de kommunala besluten och dessutom gjort anmälningar till Skolinspektionen.

Utredningen kommer att omfatta alla val inom F- till 9-skolor. Nämndens målsättning är att ha systemet på plats för de val som görs i februari 2016.

I uppdraget ligger även att se över möjligheten till att digitalisera processen ytterligare.