08 apr 2015 18:29

08 apr 2015 18:32

Skövdebostäders ägardirektiv för Södra ryd ändrat

SKÖVDE

Kommunstyrelsen ändrade vid sitt sammanträde i tisdags i det omdebatterade förslaget till nya ägardirektiv för AB Skövdebostäder.

Skrivningen ”Särskilt fokus ska läggas på kommunens norra bostadsområden, t ex Södra Ryd” ströks helt ur texten.

– Var det sker är mer av en verkställighetsfråga för bolaget, kommenterar kommunalrådet Leif Walterum (C).

I de nya direktiven sägs att bolaget aktivt ska arbeta för att ombilda hyreslägenheter till andra upplåtelseformer. Syftet är att åstadkomma variation av upplåtelseformer och främja integration

Ett förslag som Skövdebostäder har motsatt sig liksom Socialdemokraterna.

Politiskt var därmed inte kommunstyrelsen enig kring det förslag som nu går upp till kommunfullmäktige för avgörande.

M+C+FP+KD var för medan S var emot. Miljöpartiet yrkade på återremiss för att undersöka intresset hos hyresgästerna.

I kommunstyrelsen har Alliansen majoritet och voteringen genomfördes aldrig. Därmed blev varken Miljöpartiets eller Sverigedemokraternas inställning tydlig. De partierna kan avgöra frågan om ägardirektiven i kommunfullmäktige den 27 april.

Skrivningen ”Särskilt fokus ska läggas på kommunens norra bostadsområden, t ex Södra Ryd” ströks helt ur texten.

– Var det sker är mer av en verkställighetsfråga för bolaget, kommenterar kommunalrådet Leif Walterum (C).

I de nya direktiven sägs att bolaget aktivt ska arbeta för att ombilda hyreslägenheter till andra upplåtelseformer. Syftet är att åstadkomma variation av upplåtelseformer och främja integration

Ett förslag som Skövdebostäder har motsatt sig liksom Socialdemokraterna.

Politiskt var därmed inte kommunstyrelsen enig kring det förslag som nu går upp till kommunfullmäktige för avgörande.

M+C+FP+KD var för medan S var emot. Miljöpartiet yrkade på återremiss för att undersöka intresset hos hyresgästerna.

I kommunstyrelsen har Alliansen majoritet och voteringen genomfördes aldrig. Därmed blev varken Miljöpartiets eller Sverigedemokraternas inställning tydlig. De partierna kan avgöra frågan om ägardirektiven i kommunfullmäktige den 27 april.