09 apr 2015 08:33

09 apr 2015 14:52

50 bilar bärgades bort på ett par timmar

NYHETER: Stod i vägen för gatusopningen i centrum

Ett 50-tal bilar har forslats bort på torsdagsmorgonen för att de står i vägen för gatusopningen i centrum.

– Trots att vi är nästan övertydliga i vår information om vad som gäller, säger Emelie Karlsson Landén, Skövde kommun.

Vid femtiden på torsdagsmorgonen drog gatusopningen i Skövde centrum i gång. Någon timme tidigare var p-vakterna ute för att kontrollera hur det såg ut på avstängda gator och parkeringar. Och de möttes av ett stort antal bilar som trots skyltar med information om avstängningen inte hörsammat detta.

– Man kan väl säga att det har gått så där hittills. Det har flyttats ett 20-tal bilar på arenaparkeringen, 10-talet på Sandtorget och uppemot 20 bilar i kvarteret Sleipner, runt Kulturhuset, säger Emelie Karlsson Landen, enhetschef vid driftsenheten, Skövde kommun, till SLA strax efter klockan åtta på torsdagsmorgonen.

– Det känns som att det inte börjar så bra. Det är lite för många bilar som vi har varit tvingade att flytta på.

Emelie Karlsson Landén säger att kommunen blir tydligare och tydligare för varje år i sin information till allmänheten om vad som gäller, nästan övertydliga.

– Man måste skylta så långt innan som man har rätt att parkera på en parkeringsplats. Så på en 24-timmarsparkering måste skyltarna ut minst ett dygn innan sopningen börjar. Men vi har som policy att skylta redan 36 timmar innan. Ändå blir det så här.

Att bilarna står kvar och måste forslas bort innan sopningen kan dra i gång ställer till det för kommunen.

– Det är ju tråkigt för det försenar ju arbetet och det handlar om en ganska stor organisation. Men det är också tråkigt för dem som missat informationen. De får en p-bot på 600 kronor och sedan en räkning på 1 500 kronor för bärgningen.

Förutom under torsdagen kommer även gator och parkeringar i centrum att vara avstängda på fredagen och tre dagar i nästa vecka.

– Kanske är det för att det är första dagen med avstängning som gör att så många bilar stått kvar, jag vet inte vart detta tar vägen, men vi hoppas att det blir bättre.

– Ett år, jag minns inte vilket, forslades 120 bilar bort under gatusopningen i centrum.

Vid femtiden på torsdagsmorgonen drog gatusopningen i Skövde centrum i gång. Någon timme tidigare var p-vakterna ute för att kontrollera hur det såg ut på avstängda gator och parkeringar. Och de möttes av ett stort antal bilar som trots skyltar med information om avstängningen inte hörsammat detta.

– Man kan väl säga att det har gått så där hittills. Det har flyttats ett 20-tal bilar på arenaparkeringen, 10-talet på Sandtorget och uppemot 20 bilar i kvarteret Sleipner, runt Kulturhuset, säger Emelie Karlsson Landen, enhetschef vid driftsenheten, Skövde kommun, till SLA strax efter klockan åtta på torsdagsmorgonen.

– Det känns som att det inte börjar så bra. Det är lite för många bilar som vi har varit tvingade att flytta på.

Emelie Karlsson Landén säger att kommunen blir tydligare och tydligare för varje år i sin information till allmänheten om vad som gäller, nästan övertydliga.

– Man måste skylta så långt innan som man har rätt att parkera på en parkeringsplats. Så på en 24-timmarsparkering måste skyltarna ut minst ett dygn innan sopningen börjar. Men vi har som policy att skylta redan 36 timmar innan. Ändå blir det så här.

Att bilarna står kvar och måste forslas bort innan sopningen kan dra i gång ställer till det för kommunen.

– Det är ju tråkigt för det försenar ju arbetet och det handlar om en ganska stor organisation. Men det är också tråkigt för dem som missat informationen. De får en p-bot på 600 kronor och sedan en räkning på 1 500 kronor för bärgningen.

Förutom under torsdagen kommer även gator och parkeringar i centrum att vara avstängda på fredagen och tre dagar i nästa vecka.

– Kanske är det för att det är första dagen med avstängning som gör att så många bilar stått kvar, jag vet inte vart detta tar vägen, men vi hoppas att det blir bättre.

– Ett år, jag minns inte vilket, forslades 120 bilar bort under gatusopningen i centrum.