09 apr 2015 15:42

09 apr 2015 15:46

Bibliotopia närmar sig

För andra gången genomförs bibliotekskonferensen Bibliotopia, och när det under nästa vecka är dags är det Skövde stadsbibliotek som står som värd.

Den regionala konferensen Bibliotopia som handlar om bibliotekens framtid äger rum i Skövde nästa vecka.

– Det är viktigt för oss som arbetar på folkbibliotek runtom i landet att proaktivt driva biblioteksutveckling, säger Anna Gullstrand som är bibliotekschef på Skövde stadsbibliotek.

– Bibliotek behövs för läslust och läsfrämjande, digital tillgänglighet, studier och folkbildning och det sker en ständig utveckling som vi ska vara en del av, fortsätter hon.

Skövde arrangerar

Vid årets konferens kommer deltagare från bland annat Västra Götaland, Stockholm, Östergötland och Småland att närvara när det är Skövde som står som värd under nästa vecka.

Under de senaste tre åren har kulturnämnden i Västra Götalandsregionen avsatt 100 000 kronor årligen för Bibliotopia inom ramen för ”Handlingsplan för litteraturen 2013-2015”.

När det nu blir dags för Skövde att stå som värd för nästa veckas konferens så är det stadsbiblioteket som arrangerar det hela i samarbete med Kultur i Väst och Lidköpings kommun.

Den regionala konferensen Bibliotopia som handlar om bibliotekens framtid äger rum i Skövde nästa vecka.

– Det är viktigt för oss som arbetar på folkbibliotek runtom i landet att proaktivt driva biblioteksutveckling, säger Anna Gullstrand som är bibliotekschef på Skövde stadsbibliotek.

– Bibliotek behövs för läslust och läsfrämjande, digital tillgänglighet, studier och folkbildning och det sker en ständig utveckling som vi ska vara en del av, fortsätter hon.

Skövde arrangerar

Vid årets konferens kommer deltagare från bland annat Västra Götaland, Stockholm, Östergötland och Småland att närvara när det är Skövde som står som värd under nästa vecka.

Under de senaste tre åren har kulturnämnden i Västra Götalandsregionen avsatt 100 000 kronor årligen för Bibliotopia inom ramen för ”Handlingsplan för litteraturen 2013-2015”.

När det nu blir dags för Skövde att stå som värd för nästa veckas konferens så är det stadsbiblioteket som arrangerar det hela i samarbete med Kultur i Väst och Lidköpings kommun.