09 apr 2015 06:00

09 apr 2015 09:00

Gammalt sjukhem försvinner

Nu faller de gamla byggnaderna på Aspö. I veckan påbörjades arbetet med att riva den stora, vita huvudbyggnaden från 1909.

Bakom spakarna i den gula grävskopan sitter trevlige dansken Ole Henriksen som är van vid att riva hus. Han har kört grävskopa i 40 år och rivit hus i 20 år.

Med van hand styr han den stora gripklon som placerar metall i en hög och trä i en annan.

– Jag sorterar så mycket som möjligt redan här. I dag återvinns huset på ett annat sätt än förr. Då slog vi ned dem och körde över med maskinen. Med kylskåp och allt annat. Det är bättre nuförtiden, tycker Ole.

Pågår hela april

Han räknar med att rivningsarbetet kommer att pågå under hela april månad. I går rev han en senare utbyggnad på baksidan, men sedan fortsätter han med den stora huvudbyggnaden.

Den byggdes 1909 och är ritad av arkitekten Lars Kellman. I boken ”Skövde stadsplanering och bebyggelse 1760–1960” beskrivs hur huset hade centralvärme vilket inte hade slagit igenom på den tiden.

1937 togs byggnaden över av landstinget som under lång tid drev vårdhem här innan det kom tillbaka i kommunens regi och senare AB Skövdebostäder.

Hur känns det att riva ett så gammalt hus?

– Det känns lite tråkigt, men jag vet att man räknat på att bygga om och det kostar stora pengar, säger Henriksen.

För dyrt

Sebastian Karlström, byggprojektledare hos AB Skövdebostäder säger att bolaget försökt att bevara byggnaden.

Enligt honom räknade bolaget både 2006 och 2012 på vad en ombyggnad till bostäder skulle kosta. De stora rummen var svåra att planera om och moderna krav på hissar, ljudisolering och brandskydd drev på kostnaderna säger Karlström. Hyran skulle till slut ha blivit för hög.

Han liknar processen med det svåra beslutet att tvingas avliva en gammal och sjuk hund.

– Helst hade vi inte rivit, men det blev ett nödvändigt beslut att ta för vår styrelse, säger Sebastian Karlström.

Bakom spakarna i den gula grävskopan sitter trevlige dansken Ole Henriksen som är van vid att riva hus. Han har kört grävskopa i 40 år och rivit hus i 20 år.

Med van hand styr han den stora gripklon som placerar metall i en hög och trä i en annan.

– Jag sorterar så mycket som möjligt redan här. I dag återvinns huset på ett annat sätt än förr. Då slog vi ned dem och körde över med maskinen. Med kylskåp och allt annat. Det är bättre nuförtiden, tycker Ole.

Pågår hela april

Han räknar med att rivningsarbetet kommer att pågå under hela april månad. I går rev han en senare utbyggnad på baksidan, men sedan fortsätter han med den stora huvudbyggnaden.

Den byggdes 1909 och är ritad av arkitekten Lars Kellman. I boken ”Skövde stadsplanering och bebyggelse 1760–1960” beskrivs hur huset hade centralvärme vilket inte hade slagit igenom på den tiden.

1937 togs byggnaden över av landstinget som under lång tid drev vårdhem här innan det kom tillbaka i kommunens regi och senare AB Skövdebostäder.

Hur känns det att riva ett så gammalt hus?

– Det känns lite tråkigt, men jag vet att man räknat på att bygga om och det kostar stora pengar, säger Henriksen.

För dyrt

Sebastian Karlström, byggprojektledare hos AB Skövdebostäder säger att bolaget försökt att bevara byggnaden.

Enligt honom räknade bolaget både 2006 och 2012 på vad en ombyggnad till bostäder skulle kosta. De stora rummen var svåra att planera om och moderna krav på hissar, ljudisolering och brandskydd drev på kostnaderna säger Karlström. Hyran skulle till slut ha blivit för hög.

Han liknar processen med det svåra beslutet att tvingas avliva en gammal och sjuk hund.

– Helst hade vi inte rivit, men det blev ett nödvändigt beslut att ta för vår styrelse, säger Sebastian Karlström.