09 apr 2015 19:17

09 apr 2015 19:17

Inga fler dagbarnvårdare

Barn- och utbildningsnämnden sätter punkt för en fortsättning med dagbarnvårdare inom barnomsorgen.

De två dagbarnvårdare som finns i kvar fasas ut och några nyrekryteringar kommer inte att göras.

– Anledningen är intresset. Det efterfrågas inte längre på samma sätt utan de flesta vill ha sina barn i förskolan, säger nämndens ordförande Paula Bäckman (C).

Enligt förvaltningens beräkningar är det mindre än en procent av den totala kön som väntar på en plats hos dagbarnvårdare.

Nämnden beslutade även att utöka antalet planeringsdagar för personal inom förskolan från två till fyra.

Beslutet gäller från augusti 2015. En av de fyra dagarna ska kunna nyttjas så att all barnomsorg stängs utan att ersättning erbjuds.

De två dagbarnvårdare som finns i kvar fasas ut och några nyrekryteringar kommer inte att göras.

– Anledningen är intresset. Det efterfrågas inte längre på samma sätt utan de flesta vill ha sina barn i förskolan, säger nämndens ordförande Paula Bäckman (C).

Enligt förvaltningens beräkningar är det mindre än en procent av den totala kön som väntar på en plats hos dagbarnvårdare.

Nämnden beslutade även att utöka antalet planeringsdagar för personal inom förskolan från två till fyra.

Beslutet gäller från augusti 2015. En av de fyra dagarna ska kunna nyttjas så att all barnomsorg stängs utan att ersättning erbjuds.