10 apr 2015 13:30

10 apr 2015 13:30

Myndighet kräver svar från skola

NYHETER: Utsatt för kränkande behandling

En Skövdeförälder har anmält att barnet har utsatts för kränkande behandling på sin skola. Nu kräver Skolinspektionen svar från skolan på ett stort antal frågor.

Nyligen anmälde en förälder en skola i Skövde till Skolinspektionen. Föräldern berättar i anmälan att barnet aldrig får vara med de andra, övriga barn bjuder inte med eleven och ska till och med ha sagt till eleven att gå därifrån när denna har frågat om att få vara med. Detta ha lett till att barnet isolerar sig.

Enligt föräldern ska skolans rektor och även annan personal ha påstått att detta är frivilligt, men föräldern anser i stället att det handlar om att när barnet fått nej så många gånger så vill barnet inte bli förnedrat igen.

Föräldern beskriver sammanfattningsvis en mycket svår situation som skolan, enligt föräldern, inte tar på allvar eller gör någonting åt.

Skolinspektionen kräver nu att skolan svarar på ett stort antal frågor. De rör bland annat den kränkande behandling som föräldern uppger att eleven har utsatts för, men också att föräldern anser att eleven inte fått det stöd i undervisningen som det finns behov av.

Nyligen anmälde en förälder en skola i Skövde till Skolinspektionen. Föräldern berättar i anmälan att barnet aldrig får vara med de andra, övriga barn bjuder inte med eleven och ska till och med ha sagt till eleven att gå därifrån när denna har frågat om att få vara med. Detta ha lett till att barnet isolerar sig.

Enligt föräldern ska skolans rektor och även annan personal ha påstått att detta är frivilligt, men föräldern anser i stället att det handlar om att när barnet fått nej så många gånger så vill barnet inte bli förnedrat igen.

Föräldern beskriver sammanfattningsvis en mycket svår situation som skolan, enligt föräldern, inte tar på allvar eller gör någonting åt.

Skolinspektionen kräver nu att skolan svarar på ett stort antal frågor. De rör bland annat den kränkande behandling som föräldern uppger att eleven har utsatts för, men också att föräldern anser att eleven inte fått det stöd i undervisningen som det finns behov av.