10 apr 2015 06:00

10 apr 2015 10:05

Romer snart utan boende - bara en husvagn kvar

Boendefrågan för den grupp romer som befinner sig i Skövde är osäker. Bygglovet för den sista husvagn som fungerat som tillfälligt boende löper ut sista april.

10–12 personer har bott i husvagnarna under vintern som kom till efter initiativ från kyrkorna i Skövde.

Två husvagnar fick tillfälligt bygglov i december, men för den ena blev den ingen fortsättning efter den 31 mars.

För den andra gäller tillfälligt bygglov fram till den sista april.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) säger via kommunikatören Eva Nilsson att:

– Bygglovet som gavs för de två husvagnarna var tillfälligt och kan inte ses som en permanent lösning på EU-migranternas vistelse i Skövde. Ett förlängt bygglov har getts för en husvagn till och med 30 april.

Under stora delar av 2014 bodde romerna i tältläger i en sänka utanför Coop Xtra i Skövde. Nätverket inom kyrkorna som arbetar för att hjälpa romerna försöker nu hitta en lösning på boendefrågan.

10–12 personer har bott i husvagnarna under vintern som kom till efter initiativ från kyrkorna i Skövde.

Två husvagnar fick tillfälligt bygglov i december, men för den ena blev den ingen fortsättning efter den 31 mars.

För den andra gäller tillfälligt bygglov fram till den sista april.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) säger via kommunikatören Eva Nilsson att:

– Bygglovet som gavs för de två husvagnarna var tillfälligt och kan inte ses som en permanent lösning på EU-migranternas vistelse i Skövde. Ett förlängt bygglov har getts för en husvagn till och med 30 april.

Under stora delar av 2014 bodde romerna i tältläger i en sänka utanför Coop Xtra i Skövde. Nätverket inom kyrkorna som arbetar för att hjälpa romerna försöker nu hitta en lösning på boendefrågan.