10 apr 2015 06:00

10 apr 2015 06:00

SD-ledamöter mötte romer

Ändrar dock inte inställning till tiggeri

Två av Sverigedemokraternas ledamöter mötte tidigare i veckan några av de romer som befinner sig i Skövde.

Mötet kom till på initiativ av Conny Brännberg i efterspelet till SD:s motion om ett lokalt förbud mot tiggeri som presenterades i slutet av mars.

Både Brännberg och representanter från det nätverk som arbetar för att hjälpa romerna i Skövde fanns med vid mötet.

– Det var ett bra möte. Vi pratade om deras bakgrundshistoria, hur de försörjer sig och hur de har kommit till Sverige, säger Tobias Andersson, gruppledare för SD:s kommunfullmäktigegrupp.

Har mötet förändrat din inställning?

– Nej, inte till tiggeri. Det anser jag fortfarande ska förbjudas. Tiggeri är en kortsiktig lösning och de säger själva att de hellre vill ha ett jobb. Jag är emot tiggeri, men inte emot tiggare utan jag behandlar dem med respekt.

Conny Brännberg skriver i en kommentar till mötet att han hans ”förhoppning är att det fortsatta politiska samtalet i Skövde gynnades av att jag ordnade detta möte”

Mötet kom till på initiativ av Conny Brännberg i efterspelet till SD:s motion om ett lokalt förbud mot tiggeri som presenterades i slutet av mars.

Både Brännberg och representanter från det nätverk som arbetar för att hjälpa romerna i Skövde fanns med vid mötet.

– Det var ett bra möte. Vi pratade om deras bakgrundshistoria, hur de försörjer sig och hur de har kommit till Sverige, säger Tobias Andersson, gruppledare för SD:s kommunfullmäktigegrupp.

Har mötet förändrat din inställning?

– Nej, inte till tiggeri. Det anser jag fortfarande ska förbjudas. Tiggeri är en kortsiktig lösning och de säger själva att de hellre vill ha ett jobb. Jag är emot tiggeri, men inte emot tiggare utan jag behandlar dem med respekt.

Conny Brännberg skriver i en kommentar till mötet att han hans ”förhoppning är att det fortsatta politiska samtalet i Skövde gynnades av att jag ordnade detta möte”