11 apr 2015 04:00

14 apr 2015 14:46

Förslag om placering av omstritt objekt

Skaraborgs sjukhus nya psykiatribyggnad hamnar i Skövde om ett tjänstemannaförslag blir verklighet.
– Jag hoppas det. Vi har tagit in väldigt många synpunkter, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP).

Psykiatribyggnaden, som ska innehålla både akutmottagning och slutenvård, var planerad för uppförande i Falköping.

Regionstyrelsen bad dock om några förtydliganden, bland annat om att ha en psykakut i anslutning till en somatisk akut, som finns i Skövde men inte i Falköping. Skaraborgs sjukhus startade en utredning som nu börjar bli klar.

– Vi har gjort ett rejält omtag, sett över hela psykiatrin och det finns ett förslag. Konsekvensanalysen pågår, men vi måste skynda på så att vi kan komma i gång. Det har redan dröjt länge, säger styrelseordföranden Ulla-Britt Hagström.

Byggnad i Skövde

I förslaget, som ska behandlas av både Skas styrelse samt östra hälso- och sjukvårdsnämnden, flyttas psykiatrins akutdel och slutenvården till Skövde där det blir en ny byggnad. Ulla-Britt Hagström är medveten om att det är politiskt känsligt men hoppas att förslaget blir verklighet.

– Vi har tagit in många synpunkter. Professionen är enig om att det här är det bästa, och då är det ju svårt för oss att gå en annan väg. Patientsäkerheten är ju grundläggande.

Ulla-Britt Hagström betonar att det i framtiden ska finnas möjligheter att kortvarigt lägga in psykiatripatienter vid samtliga fyra sjukhusorter (Lidköping, Skövde, Mariestad och Falköping). Det är ett liknande system som var tänkt i samband med planen Psykiatri 2015, då det även var tänkt att mobila team skulle stötta patienter kring de olika sjukhusorterna.

– Det blir ett helt omtag kring hela sektorn.

Bredvid akuten

En källa till SLA säger att den nya psykiatribyggnaden i Skövde planeras vid en plats bredvid den nya somatiska akutmottagningen.

– Så långt har vi inte kommit ännu. Först ska det tas beslut och sedan ska regionstyrelsen godkänna planerna.

Skas har nästa styrelsemöte den 23 april. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden möts den 28 april.

Den nya byggnaden beräknas kosta 209 miljoner, baserat på 2013 års kostnadsläge. Enligt ursprungsplanen, som är fördröjd, skulle allt ha varit klart 2018.

Psykiatribyggnaden, som ska innehålla både akutmottagning och slutenvård, var planerad för uppförande i Falköping.

Regionstyrelsen bad dock om några förtydliganden, bland annat om att ha en psykakut i anslutning till en somatisk akut, som finns i Skövde men inte i Falköping. Skaraborgs sjukhus startade en utredning som nu börjar bli klar.

– Vi har gjort ett rejält omtag, sett över hela psykiatrin och det finns ett förslag. Konsekvensanalysen pågår, men vi måste skynda på så att vi kan komma i gång. Det har redan dröjt länge, säger styrelseordföranden Ulla-Britt Hagström.

Byggnad i Skövde

I förslaget, som ska behandlas av både Skas styrelse samt östra hälso- och sjukvårdsnämnden, flyttas psykiatrins akutdel och slutenvården till Skövde där det blir en ny byggnad. Ulla-Britt Hagström är medveten om att det är politiskt känsligt men hoppas att förslaget blir verklighet.

– Vi har tagit in många synpunkter. Professionen är enig om att det här är det bästa, och då är det ju svårt för oss att gå en annan väg. Patientsäkerheten är ju grundläggande.

Ulla-Britt Hagström betonar att det i framtiden ska finnas möjligheter att kortvarigt lägga in psykiatripatienter vid samtliga fyra sjukhusorter (Lidköping, Skövde, Mariestad och Falköping). Det är ett liknande system som var tänkt i samband med planen Psykiatri 2015, då det även var tänkt att mobila team skulle stötta patienter kring de olika sjukhusorterna.

– Det blir ett helt omtag kring hela sektorn.

Bredvid akuten

En källa till SLA säger att den nya psykiatribyggnaden i Skövde planeras vid en plats bredvid den nya somatiska akutmottagningen.

– Så långt har vi inte kommit ännu. Först ska det tas beslut och sedan ska regionstyrelsen godkänna planerna.

Skas har nästa styrelsemöte den 23 april. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden möts den 28 april.

Den nya byggnaden beräknas kosta 209 miljoner, baserat på 2013 års kostnadsläge. Enligt ursprungsplanen, som är fördröjd, skulle allt ha varit klart 2018.