13 apr 2015 15:52

13 apr 2015 15:53

Lägre vattennivå i damm

Viktig för regleringen av dagvattenvolymer

Det har varit för mycket vatten i Garpadammen under några år och nu sänks vattennivån.
– Dammen ska vara bra för fåglarna, men den är även viktig för att reglera volymen för dagvattnet, säger Annika Holmén, VA-chef i kommunen.

Många som passerar Garpadammen har i dagarna noterat att fåglarna i stället för att simma, går runt i dammen. Nej, så illa är det inte, däremot har många sett att vattennivån är betydligt lägre än den brukar.

Viktig funktion

– Egentligen är det så att det under många år har varit för mycket vatten i Garpadammen, vilket när det regnar har lett till kraftiga flöden i bland annat Mörkebäcken när det regnar mycket, säger Annika Holmén.

– Skälet till att det under åren har varit en hög vattennivå i dammen är att det har varit oklart var ansvaret för dagvattnet har legat.

Garpadammen ska vara både bra och trivsam för fåglarna, men den är alltså också till för att reglera volymen för dagvattnet.

– Dammen är sedan i fredags sänkt lägre än vad vi avser att hålla den när arbetet är klart. Anledningen till det är att vi vill testa smärtgränsen nedåt och att vi vill underlätta för de åtgärder som behöver göras vid utloppet ur dammen för att förbättra regleringen.

– När arbetet är klart räknar vi med att nivån kommer ligga 30 centimeter lägre än nivån som varit de senaste åren.

De som passerar dammen i dagarna kan också se att det är lerigt runt dammen, men detta ska åtgärdas.

– Gräsmattan har ju försvunnit eftersom den legat under vatten, men när vi nu sänker nivån ska vi lägga på ny jord och så gräs.

Rör ska bytas

Det kommer att ske efter det att kommunen gjort åtgärder i parken för just dagvattensystemet – underdimensionerade, klena ledningar, har lett till att det kommit in vatten i fastigheter.

– Ledningar under parken och även under Hjovägen ska bytas.

Arbetet inleds innan sommaren.

Många som passerar Garpadammen har i dagarna noterat att fåglarna i stället för att simma, går runt i dammen. Nej, så illa är det inte, däremot har många sett att vattennivån är betydligt lägre än den brukar.

Viktig funktion

– Egentligen är det så att det under många år har varit för mycket vatten i Garpadammen, vilket när det regnar har lett till kraftiga flöden i bland annat Mörkebäcken när det regnar mycket, säger Annika Holmén.

– Skälet till att det under åren har varit en hög vattennivå i dammen är att det har varit oklart var ansvaret för dagvattnet har legat.

Garpadammen ska vara både bra och trivsam för fåglarna, men den är alltså också till för att reglera volymen för dagvattnet.

– Dammen är sedan i fredags sänkt lägre än vad vi avser att hålla den när arbetet är klart. Anledningen till det är att vi vill testa smärtgränsen nedåt och att vi vill underlätta för de åtgärder som behöver göras vid utloppet ur dammen för att förbättra regleringen.

– När arbetet är klart räknar vi med att nivån kommer ligga 30 centimeter lägre än nivån som varit de senaste åren.

De som passerar dammen i dagarna kan också se att det är lerigt runt dammen, men detta ska åtgärdas.

– Gräsmattan har ju försvunnit eftersom den legat under vatten, men när vi nu sänker nivån ska vi lägga på ny jord och så gräs.

Rör ska bytas

Det kommer att ske efter det att kommunen gjort åtgärder i parken för just dagvattensystemet – underdimensionerade, klena ledningar, har lett till att det kommit in vatten i fastigheter.

– Ledningar under parken och även under Hjovägen ska bytas.

Arbetet inleds innan sommaren.