14 apr 2015 16:18

14 apr 2015 16:18

Alla fick inte plats på protestmöte

SÖDRA RYD: Ordnar nytt möte

Det var stort intresse för måndagens möte bland hyresgästerna på Spånvägen.

Norma Reichenberger tog initiativ till mötet som ville markera mot kommunens tankar om att omvandla hyresrätter till bostadsrätter i Södra Ryd.

– Jag trodde aldrig att det skulle komma så många, men vi var 80–100 personer här och alla fick inte plats. Därför har vi bestämt att vi ska hålla ett nytt möte på Rydskolan den 20 april, säger Norma Reichenberger till SLA.

Hon fick uppdraget att till det mötet bjuda in kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) samt representanter för AB Skövdebostäder.

– Vi vill inte veta av det här och kommer att fortsätta agera mot detta, säger Norma.

Norma Reichenberger tog initiativ till mötet som ville markera mot kommunens tankar om att omvandla hyresrätter till bostadsrätter i Södra Ryd.

– Jag trodde aldrig att det skulle komma så många, men vi var 80–100 personer här och alla fick inte plats. Därför har vi bestämt att vi ska hålla ett nytt möte på Rydskolan den 20 april, säger Norma Reichenberger till SLA.

Hon fick uppdraget att till det mötet bjuda in kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) samt representanter för AB Skövdebostäder.

– Vi vill inte veta av det här och kommer att fortsätta agera mot detta, säger Norma.