14 apr 2015 14:54

14 apr 2015 22:20

Ökar ungas politiska inflytande

Kommun och akademi i samarbete

Högskolan i Skövde och kommunen samarbetar för att öka ungdomarnas inflytande i politiken.

– Ungas inflytande på kommunal nivå är en demokratisk angelägenhet, säger Erik Andersson, forskare på högskolan.

Sedan två år tillbaka samarbetar Skövde kommun och Högskolan i Skövde inom området ungdomspolitik för att öka ungdomars inflytande och ta tillvara ungdomars intresse av att delta i kommunens utveckling. Samarbetets första fas, som bland annat inkluderar forskning på området, ligger delvis till grund för regeringens demokratiutredning och resultaten kommer att presenteras under årets Almedalsvecka.

– Ungas inflytande på kommunal nivå är en demokratisk angelägenhet och utmaning för Sveriges kommuner. Skövde kommun har lyckats väl i sitt arbete, bland annat för att tjänstemän, politiker och unga arbetat tillsammans, säger Erik Andersson, forskare på högskolan.

Samarbetet har uppmärksammats av såväl Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som av regeringskansliet. Arbetet går nu in i nästa fas som utgår från kommunens nya barn- och ungdomspolitiska program samt det nya folkhälsopolitiska programmet. Man ska jobba mer fokuserat med delaktighet genom skolor och fritidsgårdar. Arbetet vänder sig till unga i åldern 13–25 år.

Sedan två år tillbaka samarbetar Skövde kommun och Högskolan i Skövde inom området ungdomspolitik för att öka ungdomars inflytande och ta tillvara ungdomars intresse av att delta i kommunens utveckling. Samarbetets första fas, som bland annat inkluderar forskning på området, ligger delvis till grund för regeringens demokratiutredning och resultaten kommer att presenteras under årets Almedalsvecka.

– Ungas inflytande på kommunal nivå är en demokratisk angelägenhet och utmaning för Sveriges kommuner. Skövde kommun har lyckats väl i sitt arbete, bland annat för att tjänstemän, politiker och unga arbetat tillsammans, säger Erik Andersson, forskare på högskolan.

Samarbetet har uppmärksammats av såväl Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som av regeringskansliet. Arbetet går nu in i nästa fas som utgår från kommunens nya barn- och ungdomspolitiska program samt det nya folkhälsopolitiska programmet. Man ska jobba mer fokuserat med delaktighet genom skolor och fritidsgårdar. Arbetet vänder sig till unga i åldern 13–25 år.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.