14 apr 2015 14:43

14 apr 2015 14:43

Ordförande vill ta tag i mejeriförfall

Magnus Hammar-Borsch (M), ordförande i byggnadsnämnden, har reagerat på SLA:s artikel om hur det forna mejeriet i Tidan förfaller. I ett mail skriver han till SLA att han inte sett PRO:s skrivelse, men att han är bekant med byggnaden. Han håller med om att det inte ser bra ut.

– Jag ska tillse att nämnden informerar sig om läget vid nästa sammanträde, samt höra mig för vilka alternativ som finns och vad vi eventuellt kan göra, skriver Hammar-Borsch.

Magnus Hammar-Borsch (M), ordförande i byggnadsnämnden, har reagerat på SLA:s artikel om hur det forna mejeriet i Tidan förfaller. I ett mail skriver han till SLA att han inte sett PRO:s skrivelse, men att han är bekant med byggnaden. Han håller med om att det inte ser bra ut.

– Jag ska tillse att nämnden informerar sig om läget vid nästa sammanträde, samt höra mig för vilka alternativ som finns och vad vi eventuellt kan göra, skriver Hammar-Borsch.