14 apr 2015 16:14

14 apr 2015 16:14

Sjukfrånvaron ökade igen hos omvårdnad

SKÖVDE

Inom omvårdnadsförvaltningen vid Skövde kommun fortsätter sjukfrånvaron att stiga. Under 2014 var den genomsnittliga sjukfrånvaron på förvaltningen 8,7 procent (8,0 för 2013).

Omvårdnad har högst sjukfrånvaro av kommunens förvaltningar enligt personalredovisning.

Sjukfrånvaron totalt var 6,4 procent under 2014 och det är kvinnorna som är sjukast. De har 7,3 procents sjukfrånvaro mot männens 3,5 procent.

Inom omvårdnadsförvaltningen vid Skövde kommun fortsätter sjukfrånvaron att stiga. Under 2014 var den genomsnittliga sjukfrånvaron på förvaltningen 8,7 procent (8,0 för 2013).

Omvårdnad har högst sjukfrånvaro av kommunens förvaltningar enligt personalredovisning.

Sjukfrånvaron totalt var 6,4 procent under 2014 och det är kvinnorna som är sjukast. De har 7,3 procents sjukfrånvaro mot männens 3,5 procent.