15 apr 2015 19:39

15 apr 2015 19:39

Ledningar i Långgatan byggs om

AVSTÄNGD

Ny byts VA- och spillvattenledningar i Långgatan ut. Arbetet sker mellan S:t Sigfrids gata och S:ta Helenagatan. Långgatan är avstängd fram till den 30 april, och S:t Sigfrids gata kommer att vara dubbelriktad mellan Långgatan och Torggatan.

Korsningen Långgatan – S:ta Helenagatan kommer att vara helt avstängd fram till 22 april, eller öppnas när arbetet tillåter.

Under tiden korsningen är avstängd så kommer trafiken på S:ta Helenagatan mellan Torggatan och Hertig Johans gata samt Långgatan mellan S:ta Helenagatan och Trädgårdsgatan vara dubbelriktad.

Ny byts VA- och spillvattenledningar i Långgatan ut. Arbetet sker mellan S:t Sigfrids gata och S:ta Helenagatan. Långgatan är avstängd fram till den 30 april, och S:t Sigfrids gata kommer att vara dubbelriktad mellan Långgatan och Torggatan.

Korsningen Långgatan – S:ta Helenagatan kommer att vara helt avstängd fram till 22 april, eller öppnas när arbetet tillåter.

Under tiden korsningen är avstängd så kommer trafiken på S:ta Helenagatan mellan Torggatan och Hertig Johans gata samt Långgatan mellan S:ta Helenagatan och Trädgårdsgatan vara dubbelriktad.