15 apr 2015 16:20

15 apr 2015 16:20

Metangas släpptes ut

Facklan slocknade

Under ett dygn facklades inte deponigasen på Risängen och metangas släpptes ut.

– Det handlar om mycket små mängder, säger Matti Ojala på kommunens VA-enhet.

Under soporna på Risängen bildas deponigas, metangas. Den ska tas om hand, antingen genom att driva en gasturbin eller genom att ­gasen facklas bort, det vill säga brinner upp.

Personal på reningsverket upptäckte att gasen varken facklades eller gick till turbinen mellan den 13 och 14 april. Metangasen gick i stället rakt ut i luften.

– Man ska inte släppa ut metangas i onödan utan den ska man ta hand om. Om gasen kommer ut bidrar den till växthuseffekten. Nu släpptes 30 kubikmeter i timmen ut, under ett dygn, men det är en droppe i havet jämfört med den metangas som redan finns i naturen, säger Matti Ojala på kommunens VA-enhet.

Facklan man har nu är gammal och inte helt driftssäker. Upphandling för att köpa en ny och säkrare fackla pågår. När den nuvarande facklan slocknar så måste man tända den manuellt.

Under soporna på Risängen bildas deponigas, metangas. Den ska tas om hand, antingen genom att driva en gasturbin eller genom att ­gasen facklas bort, det vill säga brinner upp.

Personal på reningsverket upptäckte att gasen varken facklades eller gick till turbinen mellan den 13 och 14 april. Metangasen gick i stället rakt ut i luften.

– Man ska inte släppa ut metangas i onödan utan den ska man ta hand om. Om gasen kommer ut bidrar den till växthuseffekten. Nu släpptes 30 kubikmeter i timmen ut, under ett dygn, men det är en droppe i havet jämfört med den metangas som redan finns i naturen, säger Matti Ojala på kommunens VA-enhet.

Facklan man har nu är gammal och inte helt driftssäker. Upphandling för att köpa en ny och säkrare fackla pågår. När den nuvarande facklan slocknar så måste man tända den manuellt.