15 apr 2015 17:28

15 apr 2015 17:28

Tro och teknik

HÖGSKOLAN

Ulf Jonsson är jesuitpater och professor i religionsfilosofi på Newmaninstitutet. På onsdagskvällen föreläser han på Högskolan i Skövde och pratar kring förhållandet mellan religion och tekniska framsteg, både ur ett historiskt perspektiv samt ur en mer filosofisk-kunskapsteoretisk synvinkel.

Han intresserar sig särskilt för de frågor som ligger i skärningspunkten mellan filosofi och teologi. Ulf Jonsson medverkar regelbundet i Sveriges radios Teologiska rummet och är chefredaktör för tidskriften Signum.

Ulf Jonsson är jesuitpater och professor i religionsfilosofi på Newmaninstitutet. På onsdagskvällen föreläser han på Högskolan i Skövde och pratar kring förhållandet mellan religion och tekniska framsteg, både ur ett historiskt perspektiv samt ur en mer filosofisk-kunskapsteoretisk synvinkel.

Han intresserar sig särskilt för de frågor som ligger i skärningspunkten mellan filosofi och teologi. Ulf Jonsson medverkar regelbundet i Sveriges radios Teologiska rummet och är chefredaktör för tidskriften Signum.