16 apr 2015 05:00

16 apr 2015 12:22

Angelägen byggnad väcker känslor

KOMMENTAR: Alf Ehn

Falköping eller Skövde?

Det är frågan när det gäller Skaraborgs sjukhus nya psykiatribyggnad, som bland annat ska innehålla en psykiatrisk akutmottagning.

Att det behövs en ny byggnad är alla överens om, de nuvarande lokalerna i Falköping är slitna och svårarbetade.

Under en lång tid var även alla överens om att den nya byggnaden, som kommer att kosta en bra bit över 200 miljoner, ska uppföras i Falköping. Handlingarna gjordes i ordning, och det enda som fattades var ett klartecken från regionstyrelsen. Beslutet betecknades som en formalitet.

Då tänkte några av regionens tjänstemän till. De ifrågasatte var det skulle byggas en psykakut när det inte finns någon akut för somatiska (kroppsliga) åkommor i Falköping. Sådana finns det i Skövde och Lidköping.

Regionstyrelsen ställde frågan till Skaraborgs sjukhus styrelse, som satte i gång en utredning för att kunna ta ett beslut.

Där är vi nu.

Utredningen börjar bli klar och förra veckan sa Skas-ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP) ärligt att det lutar åt Skövde. Hon lutade sig mot professionen, som vill ha både akuten och den slutna vården, där patienterna läggs in på en avdelning, i Skövde.

Beskedet upprörde Gunilla Druve Jansson (C) och Susanne Larsson (S), ordförande respektive andra vice ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Båda menade att utredningen inte var klar och att den ännu inte var tillräcklig för att vara underlag för ett så viktigt beslut.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har mycket att säga till om. Den är medborgarnas förlängda arm och fördelar de pengar som går till vård av Skaraborgarna. Nämnderna ska dessutom säga sitt när det gäller strukturella förändringar i sjukhusens utbud, vilket det handlar om i det här fallet.

Fortsättningen blir intressant.

Mycket talar för att det står 1-1 när Skaraborgs sjukhus och östra nämnden sagt sitt.

Vad händer då?

Går regionstyrelsen in och säger hur det ska vara?

I så fall säger min känsla att det blir Skövde, även om både ordföranden Johnny Magnusson (M) och regionrådet Jonas Andersson (FP), som är ansvarig för sjukvården, har passat och betonat att det handlar om patientsäkerheten och att frågan får avgöras i Skaraborg.

Det är mycket som ligger i potten. För Falköpings del handlar det om cirka 200 arbetstillfällen samt en långvarig tradition av psykiatrisk vård. Att politiker och invånare reagerar är förståeligt. Dessutom är det laddat när vårdstrukturer rubbas. Alla minns ju reaktionerna i Lidköping när olika verksamheter, bland annat förlossningen, har flyttats till Skövde.

Sjukhus och andra vårdinrättningar blir en del av traktens själ. Det senaste beviset finns i Timmersdala där ett antal eldsjälar krigade för att få en ny vårdcentral till orten, sedan den tidigare tackade för sig.

Falköping eller Skövde?

Det är frågan när det gäller Skaraborgs sjukhus nya psykiatribyggnad, som bland annat ska innehålla en psykiatrisk akutmottagning.

Att det behövs en ny byggnad är alla överens om, de nuvarande lokalerna i Falköping är slitna och svårarbetade.

Under en lång tid var även alla överens om att den nya byggnaden, som kommer att kosta en bra bit över 200 miljoner, ska uppföras i Falköping. Handlingarna gjordes i ordning, och det enda som fattades var ett klartecken från regionstyrelsen. Beslutet betecknades som en formalitet.

Då tänkte några av regionens tjänstemän till. De ifrågasatte var det skulle byggas en psykakut när det inte finns någon akut för somatiska (kroppsliga) åkommor i Falköping. Sådana finns det i Skövde och Lidköping.

Regionstyrelsen ställde frågan till Skaraborgs sjukhus styrelse, som satte i gång en utredning för att kunna ta ett beslut.

Där är vi nu.

Utredningen börjar bli klar och förra veckan sa Skas-ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP) ärligt att det lutar åt Skövde. Hon lutade sig mot professionen, som vill ha både akuten och den slutna vården, där patienterna läggs in på en avdelning, i Skövde.

Beskedet upprörde Gunilla Druve Jansson (C) och Susanne Larsson (S), ordförande respektive andra vice ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Båda menade att utredningen inte var klar och att den ännu inte var tillräcklig för att vara underlag för ett så viktigt beslut.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har mycket att säga till om. Den är medborgarnas förlängda arm och fördelar de pengar som går till vård av Skaraborgarna. Nämnderna ska dessutom säga sitt när det gäller strukturella förändringar i sjukhusens utbud, vilket det handlar om i det här fallet.

Fortsättningen blir intressant.

Mycket talar för att det står 1-1 när Skaraborgs sjukhus och östra nämnden sagt sitt.

Vad händer då?

Går regionstyrelsen in och säger hur det ska vara?

I så fall säger min känsla att det blir Skövde, även om både ordföranden Johnny Magnusson (M) och regionrådet Jonas Andersson (FP), som är ansvarig för sjukvården, har passat och betonat att det handlar om patientsäkerheten och att frågan får avgöras i Skaraborg.

Det är mycket som ligger i potten. För Falköpings del handlar det om cirka 200 arbetstillfällen samt en långvarig tradition av psykiatrisk vård. Att politiker och invånare reagerar är förståeligt. Dessutom är det laddat när vårdstrukturer rubbas. Alla minns ju reaktionerna i Lidköping när olika verksamheter, bland annat förlossningen, har flyttats till Skövde.

Sjukhus och andra vårdinrättningar blir en del av traktens själ. Det senaste beviset finns i Timmersdala där ett antal eldsjälar krigade för att få en ny vårdcentral till orten, sedan den tidigare tackade för sig.