16 apr 2015 05:00

16 apr 2015 05:00

Innovativ fibersatsning

Bildade aktiebolag – 1 500 hushåll kan gå med

Missnöjet är stort på landsbygden med den dåliga uppkopplingen.
– Men vi tog tag i det och bildade ett aktiebolag där 1 500 hushåll är tänkbara aktieägare, säger Stefan Larsson i Tåstorp, öster om Skövde.

Att det är dåliga bredbandsmöjligheter på landsbygden är knappast någon nyhet.

– Det är självklart att städerna erbjuds fiber först, att bygga ut fibernätet på landsbygden tar tid. Det handlar ju om stora avstånd, säger Stefan Larsson.

Levande landsbygd

– Men för att landsbygden inte ska avfolkas är det viktigt att ta tag i problemet, fibertråden möjliggör ju både internetuppkoppling och även för tv och telefoni.

Stefan Larsson började i januari att aktivt arbeta med frågan och kom fram till att det var 60-talet hushåll i Tåstorpsområdet som skulle kunna ansluta sig.

– Eftersom det är nödvändigt att bilda en förening tänkte vi att det kanske skulle fungera med hembygdsföreningens styrelse som ju redan finns.

Men med Skövde kommuns hjälp växte den tilltänkta föreningen snabbt.

Ovanlig satsning

– Jag blev vänligt bemött av kommunen och fick veta att samma missnöje fanns på många håll. På ett möte med kontaktpersoner för de orterna insåg vi att det handlade om 1 300 hushåll.

– Ett par år innan jag började forska om fibern hade Kenth Eliasson och Gunnar Hedén varit med att starta Värsås Fiber och under de första mötena vi hade blev vi övriga erbjudna att gå med. Resultatet blev att Värsås Fiber numera är Skövde Fiber

Så i stället för att bilda en ekonomisk förening som är brukligt för fiberföreningar – bildades ett aktiebolag vilket är mycket ovanligt.

– Eftersom vi är så många hushåll planerar vi för att sköta drift och underhåll och i det läget är ett aktiebolag det bästa.

Lägre avgifter

I början måste hushållen betala avgifter, men det handlar om ett affärsdrivande företag där man ska dra in pengar. Aktieägarna, alltså hushållen, ska i framtiden förhoppningsvis få lägre avgifter. Företagets intention är att få en stabil och bra prisbild. En framtida idé är att sälja reklamplats i fibern.

– Verksamheter som normalt skickar ut direktreklam kan köpa in sig via fibern och reklamen visas i stället på en monitor i hemmet.

Företagets styrelse består av Gunnar Hedén, Kenth Eliasson, Niklas Jerne, Peter Malm och Stefan Larsson. Och redan nu har fler orter hört av sig, vilket gör att fiberprojektet nu omfattar 1500 hushåll i Segerstorp, Risa, Öm, Bjärby, Tåstorp, Axtorp, Varola, Igelstorp, Värsås, Forsby, Korsberga, Fridene, Svebråta och Blikstorp.

Att det är dåliga bredbandsmöjligheter på landsbygden är knappast någon nyhet.

– Det är självklart att städerna erbjuds fiber först, att bygga ut fibernätet på landsbygden tar tid. Det handlar ju om stora avstånd, säger Stefan Larsson.

Levande landsbygd

– Men för att landsbygden inte ska avfolkas är det viktigt att ta tag i problemet, fibertråden möjliggör ju både internetuppkoppling och även för tv och telefoni.

Stefan Larsson började i januari att aktivt arbeta med frågan och kom fram till att det var 60-talet hushåll i Tåstorpsområdet som skulle kunna ansluta sig.

– Eftersom det är nödvändigt att bilda en förening tänkte vi att det kanske skulle fungera med hembygdsföreningens styrelse som ju redan finns.

Men med Skövde kommuns hjälp växte den tilltänkta föreningen snabbt.

Ovanlig satsning

– Jag blev vänligt bemött av kommunen och fick veta att samma missnöje fanns på många håll. På ett möte med kontaktpersoner för de orterna insåg vi att det handlade om 1 300 hushåll.

– Ett par år innan jag började forska om fibern hade Kenth Eliasson och Gunnar Hedén varit med att starta Värsås Fiber och under de första mötena vi hade blev vi övriga erbjudna att gå med. Resultatet blev att Värsås Fiber numera är Skövde Fiber

Så i stället för att bilda en ekonomisk förening som är brukligt för fiberföreningar – bildades ett aktiebolag vilket är mycket ovanligt.

– Eftersom vi är så många hushåll planerar vi för att sköta drift och underhåll och i det läget är ett aktiebolag det bästa.

Lägre avgifter

I början måste hushållen betala avgifter, men det handlar om ett affärsdrivande företag där man ska dra in pengar. Aktieägarna, alltså hushållen, ska i framtiden förhoppningsvis få lägre avgifter. Företagets intention är att få en stabil och bra prisbild. En framtida idé är att sälja reklamplats i fibern.

– Verksamheter som normalt skickar ut direktreklam kan köpa in sig via fibern och reklamen visas i stället på en monitor i hemmet.

Företagets styrelse består av Gunnar Hedén, Kenth Eliasson, Niklas Jerne, Peter Malm och Stefan Larsson. Och redan nu har fler orter hört av sig, vilket gör att fiberprojektet nu omfattar 1500 hushåll i Segerstorp, Risa, Öm, Bjärby, Tåstorp, Axtorp, Varola, Igelstorp, Värsås, Forsby, Korsberga, Fridene, Svebråta och Blikstorp.