16 apr 2015 19:56

16 apr 2015 19:56

Störningar i delar av gatubelysningen

Det är fortfarande störningar när det gäller tändning och släckning i vissa delar av Skövdes gatubelysning.

Just nu pågår arbetet med att byta ut systemet till ett som är modernare och mer driftssäkert.

I samband med det arbetet har man upptäckt ett fel som gör att belysningen inte tänder och släcker på rätt sätt.

Problemen beror på ett tekniskt komponentfel och personalen har börjat byta ut de berörda komponenterna.

Skövde kommun räknar med att problemen ska vara lösta under april månad och att allt ska fungera som det ska under första veckan i maj.

Det är fortfarande störningar när det gäller tändning och släckning i vissa delar av Skövdes gatubelysning.

Just nu pågår arbetet med att byta ut systemet till ett som är modernare och mer driftssäkert.

I samband med det arbetet har man upptäckt ett fel som gör att belysningen inte tänder och släcker på rätt sätt.

Problemen beror på ett tekniskt komponentfel och personalen har börjat byta ut de berörda komponenterna.

Skövde kommun räknar med att problemen ska vara lösta under april månad och att allt ska fungera som det ska under första veckan i maj.