17 apr 2015 14:20

17 apr 2015 14:20

Högt söktryck till högskolan

SKÖVDE: Många vill plugga till hösten

Söktrycket till Högskolan i Skövde ökar något, medan det nationellt sett minskar.

Totalt fick Universitets- och hög­skole­rådet in 385 512 anmälningar till höstens program och kurser.

Nationellt sett ser man ett litet tapp när det gäller ansökningarna men så är det inte i Skövde.

Jämfört med förra året har antalet individer som sökt ett program på högskolan ökat med tre procent. Antalet förstahandssökande har ökat med sex procent.

Satsningen inom ämnet folkhälsovetenskap har gett resultat och visar 2,4 förstahandssökanden per plats på Folkhälsovetenskapligt program.

När antagningen stängde den 15 april hade 385 512 anmälningar kommit in till höstens program och kurser på uni­ver­sitet och högskolor.

Det är en minskning med drygt en procent jämfört med fjolårsrekordet.

– Intresset för högskolestudier är fortfarande stort även om det blev ett litet tapp jämfört med ifjol, säger Susanne Wadsborn Taube, chef för avdelningen för antagning och studentstöd.

Rekordet från höstterminen 2014 på 390 970 anmälningar består.

Nationellt sett ser man ett litet tapp när det gäller ansökningarna men så är det inte i Skövde.

Jämfört med förra året har antalet individer som sökt ett program på högskolan ökat med tre procent. Antalet förstahandssökande har ökat med sex procent.

Satsningen inom ämnet folkhälsovetenskap har gett resultat och visar 2,4 förstahandssökanden per plats på Folkhälsovetenskapligt program.

När antagningen stängde den 15 april hade 385 512 anmälningar kommit in till höstens program och kurser på uni­ver­sitet och högskolor.

Det är en minskning med drygt en procent jämfört med fjolårsrekordet.

– Intresset för högskolestudier är fortfarande stort även om det blev ett litet tapp jämfört med ifjol, säger Susanne Wadsborn Taube, chef för avdelningen för antagning och studentstöd.

Rekordet från höstterminen 2014 på 390 970 anmälningar består.