17 apr 2015 17:22

17 apr 2015 17:26

"Ingen ska tvingas flytta"

Laddad stämning när kommunalråden kom till Spånvägen

Ingen ska tvingas flytta och ingen ska tvingas ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt.
De beskeden gav kommunalråden i ett laddat fredagsmöte mellan politiker och hyresgästerna på Spånvägen.

Intresset för mötet blev så stort att alla cirka drygt 100-talet intresserade inte kom in på en gång. I stället fylldes möteslokalen i två omgångar.

Trångt och varmt

Därinne var det laddat och svettigt, framför allt under det första mötet där de skarpaste kritikerna samlats. Hyresgästerna förklarade flera gånger sin oro över att tvingas att flytta om det blir en ombildning till bostadsrätter.

Katarina Jonsson (M) fick gång på gång betona att ingen kommer att tvingas lämna sin lägenhet.

Ingen dold agenda

– Vi kommer inte att sälja till privata aktörer och vi har ingen dold agenda med det här förslaget. Om ni inte vill själva blir det inget, sa Jonsson.

Hon förklarade att inte finns några skarpa förslag om att föreslå ombildning av Spånvägen. Partierna i Alliansen i Skövde vill att AB Skövdebostäder aktivt ska arbeta för ombilda hyresrätter till bostadsrätter.

Det är bara första steget på en lång process (se faktaruta).

Katarina Jonsson försökte förklara att ett av motiven för Alliansen är att hyresgäster i Skövde ska få ta del av värdeökningen på bostadsmarknaden genom att erbjuda möjligheten att äga sin egen bostad.

– Vill ni inte vara med på den värdeökningen.

– Nej, vi vill inte ha den möjligheten, svarade majoriteten unisont.

Oron bland hyresgästerna har stigit under de senaste veckorna sedan den politiska debatten om förslaget dragit i gång.

– Och det är ju ni som skapat oron genom att lägga fram det här förslaget, sa en av mötesdeltagarma.

Borde ha varit bättre

– Vi tar på oss det. Jag håller med om att det borde ha varit bättre förberett, men nu har vi förstått att det finns oro och är därför här i dag för att möta er. Vi kommer också sammanställa ett skriftligt material som kommer att delas ut till alla på Spånvägen och Timmervägen, sa Jonsson.

Några mötesdeltagare försökte se positivt på möjligheten att köpa sin lägenhet, men deras röster hade svårt komma fram.

Kent Edlun, en av hyresgästerna var nöjd efteråt.

– Jag har ingen möjlighet att köpa min lägenhet och jag har varit mycket orolig över detta. Nu fick vi ganska tydliga svar, tyckte han.

Intresset för mötet blev så stort att alla cirka drygt 100-talet intresserade inte kom in på en gång. I stället fylldes möteslokalen i två omgångar.

Trångt och varmt

Därinne var det laddat och svettigt, framför allt under det första mötet där de skarpaste kritikerna samlats. Hyresgästerna förklarade flera gånger sin oro över att tvingas att flytta om det blir en ombildning till bostadsrätter.

Katarina Jonsson (M) fick gång på gång betona att ingen kommer att tvingas lämna sin lägenhet.

Ingen dold agenda

– Vi kommer inte att sälja till privata aktörer och vi har ingen dold agenda med det här förslaget. Om ni inte vill själva blir det inget, sa Jonsson.

Hon förklarade att inte finns några skarpa förslag om att föreslå ombildning av Spånvägen. Partierna i Alliansen i Skövde vill att AB Skövdebostäder aktivt ska arbeta för ombilda hyresrätter till bostadsrätter.

Det är bara första steget på en lång process (se faktaruta).

Katarina Jonsson försökte förklara att ett av motiven för Alliansen är att hyresgäster i Skövde ska få ta del av värdeökningen på bostadsmarknaden genom att erbjuda möjligheten att äga sin egen bostad.

– Vill ni inte vara med på den värdeökningen.

– Nej, vi vill inte ha den möjligheten, svarade majoriteten unisont.

Oron bland hyresgästerna har stigit under de senaste veckorna sedan den politiska debatten om förslaget dragit i gång.

– Och det är ju ni som skapat oron genom att lägga fram det här förslaget, sa en av mötesdeltagarma.

Borde ha varit bättre

– Vi tar på oss det. Jag håller med om att det borde ha varit bättre förberett, men nu har vi förstått att det finns oro och är därför här i dag för att möta er. Vi kommer också sammanställa ett skriftligt material som kommer att delas ut till alla på Spånvägen och Timmervägen, sa Jonsson.

Några mötesdeltagare försökte se positivt på möjligheten att köpa sin lägenhet, men deras röster hade svårt komma fram.

Kent Edlun, en av hyresgästerna var nöjd efteråt.

– Jag har ingen möjlighet att köpa min lägenhet och jag har varit mycket orolig över detta. Nu fick vi ganska tydliga svar, tyckte han.

Lång väg till ombildning

Beslutet på kommunfullmäktige den 27 april gäller ägardirektiven till AB Skövdebostäder. Blir det som Alliansen vill ska bolaget aktiva arbeta för en ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.

I så fall får bolaget uppdraget att ta fram ett koncept där hyresgäster inom ett område eller en fastighet erbjuds att ombilda till bostadsrätt och därmed köpa sin bostad.

Vägen till en ombildning är lång och innehåller flera moment. Ett första steg är att bilda en bostadsrättsförening. Det är föreningen som köper loss fastigheten, men en förutsättning är att två tredjedelar av hyresgästerna säger ja vid en särskild köpstämma.

Hyresgästerna som inte vill köpa har rätt att bo kvar som hyresgäst, men då med bostadsrättsföreningen som hyresvärd.

Källa: http://www.ombildning.nu