18 apr 2015 06:00

18 apr 2015 13:42

FP krävde att Södra Ryd skulle strykas

Det var Folkpartiet som drev på för att stryka Södra Ryd ur det ursprungliga förslaget till nya ägardirektiv.

Det bekräftar källor med insyn i de politiska turerna kring förslaget för SLA.

I kommunstyrelsens arbetsutskott pekades norra Skövde och Södra Ryd ut som de områden där Skövdebostäder särskilt ska verka för en ombildning av hyresrätter.

En skrivning som överraskande ströks vid kommunstyrelsens möte i förra veckan. Utåt sett var Alliansen överens om ändringen, men nu kan SLA avslöja att förändringen skedde efter krav från Folkpartiet.

Satte ner foten

Efter interna diskussioner i FP-gruppen bestämde sig partiet för att vägra gå med på den ursprungliga skrivningen.

– Folkpartiet är för att Skövdebostäder ombildar, men har satt ner foten och vill inte peka ut något särskit område utan det ska kunna ske över hela Skövde och där hyresgäster vill, uppger en källa som vill vara anonym för SLA.

Pressades

Varken C eller M ville ändra i ursprungsförslaget och FP pressades hårt att dra tillbaka sina krav, men stod på sig. Inför beslutet i kommunfullmäktige den 27 april är den delen borttagen.

Katarina Jonsson säger i en kommentar att Alliansen var enigt om att stryka raden om Södra Ryd.

Men här var ni inte överens?

– Vi har alltid diskussioner mellan partierna i Alliansen och ibland blir det kompromisser. Vi ska inte tala om för bolaget var det ska ske.

När förväntar du dig att Skövdebostäder kommer med förslag?

– Kanske under 2016, men det blir upp till den nya styrelsen att bestämma.

Det bekräftar källor med insyn i de politiska turerna kring förslaget för SLA.

I kommunstyrelsens arbetsutskott pekades norra Skövde och Södra Ryd ut som de områden där Skövdebostäder särskilt ska verka för en ombildning av hyresrätter.

En skrivning som överraskande ströks vid kommunstyrelsens möte i förra veckan. Utåt sett var Alliansen överens om ändringen, men nu kan SLA avslöja att förändringen skedde efter krav från Folkpartiet.

Satte ner foten

Efter interna diskussioner i FP-gruppen bestämde sig partiet för att vägra gå med på den ursprungliga skrivningen.

– Folkpartiet är för att Skövdebostäder ombildar, men har satt ner foten och vill inte peka ut något särskit område utan det ska kunna ske över hela Skövde och där hyresgäster vill, uppger en källa som vill vara anonym för SLA.

Pressades

Varken C eller M ville ändra i ursprungsförslaget och FP pressades hårt att dra tillbaka sina krav, men stod på sig. Inför beslutet i kommunfullmäktige den 27 april är den delen borttagen.

Katarina Jonsson säger i en kommentar att Alliansen var enigt om att stryka raden om Södra Ryd.

Men här var ni inte överens?

– Vi har alltid diskussioner mellan partierna i Alliansen och ibland blir det kompromisser. Vi ska inte tala om för bolaget var det ska ske.

När förväntar du dig att Skövdebostäder kommer med förslag?

– Kanske under 2016, men det blir upp till den nya styrelsen att bestämma.