18 apr 2015 09:30

18 apr 2015 09:30

Stor risk för gräsbränder

SKARABORG: Var försiktig med elden

Nu är varmare väder på ingång och risken för gräsbränder kommer att öka. Riskerna är som störst på eftermiddagen då vinden vanligtvis är kraftigare.

Det är fjolårsgräset, som är dött och som torkar i vårvärmen, som lätt tar eld och riskerna är som störst innan det nya gräset har fått fart.

Flera gräsbränder har redan rapporterats från hela landet och nu är varmare väder på ingång, vilket ökar risken.

Oftast är det vinden som gör att gnistor far iväg och antänder byggnader och skogsmark. Risken för att elden ska sprida sig och bli en brand är störst under eftermiddagen eftersom det då är som varmast och torrast i luften. Det är också vanligt att vinden är kraftigare och mer byig på eftermiddagen.

Av miljö- och hälsosynpunkt är det normalt förbjudet att elda i tätbebyggda områden. Undantag kan förekomma och bäst är att kontakta kommunen för att få besked.

Enligt Länsförsäkringar Skaraborg är det inte säkert att försäkringen täcker skadorna om man är oaktsam.

– Ofta kan det vara snabbare och enklare att köra trädgårdsresterna till en återvinningscentral än att elda det i sin trädgård, säger Ulf Lindholm, skadechef på Länsförsäkringar Skaraborg.

På SMHI:s hemsida finns brandriskprognoser som uppdateras varje dygn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också en karta över gräsbrandrisken i landet.

Det är fjolårsgräset, som är dött och som torkar i vårvärmen, som lätt tar eld och riskerna är som störst innan det nya gräset har fått fart.

Flera gräsbränder har redan rapporterats från hela landet och nu är varmare väder på ingång, vilket ökar risken.

Oftast är det vinden som gör att gnistor far iväg och antänder byggnader och skogsmark. Risken för att elden ska sprida sig och bli en brand är störst under eftermiddagen eftersom det då är som varmast och torrast i luften. Det är också vanligt att vinden är kraftigare och mer byig på eftermiddagen.

Av miljö- och hälsosynpunkt är det normalt förbjudet att elda i tätbebyggda områden. Undantag kan förekomma och bäst är att kontakta kommunen för att få besked.

Enligt Länsförsäkringar Skaraborg är det inte säkert att försäkringen täcker skadorna om man är oaktsam.

– Ofta kan det vara snabbare och enklare att köra trädgårdsresterna till en återvinningscentral än att elda det i sin trädgård, säger Ulf Lindholm, skadechef på Länsförsäkringar Skaraborg.

På SMHI:s hemsida finns brandriskprognoser som uppdateras varje dygn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också en karta över gräsbrandrisken i landet.

Tänk på det här när du eldar

Elda inte när det blåser hårt.

Elda minst tio meter från byggnader.

Vattna en skyddszon på två meter.

Ha tillgång till vatten när du eldar i trädgården.

När du har eldat färdigt måste du försäkra dig om att brasan blir ordentligt släckt.

Kratta ut glöden och dränka den med vatten och vattna marken runt eldningsplatsen.

För lantbruk där stora ytor ofta ska brännas ska du ha ett skyddsavstånd på minst 75 meter till byggnader.

Källa: Länsförsäkringar Skaraborg