18 apr 2015 06:00

19 apr 2015 10:45

Vill bevara historiska föremål

Rektor Sigbritt Karlsson deltar i forskningsprojekt

Hur ska man konservera siden och pergament så att de bevaras för framtiden? Just nu pågår ett sådant projekt och en av deltagarna är Sigbritt Karlsson, rektor på Högskolan i Skövde.

Det kan ju verka lite långsökt att rektorn på Högskolan i Skövde, som dessutom är professor i polymerteknologi, deltar i ett projekt i Stockholm som går ut på att bevara historiska föremål.

Kemi och textil

Men det mesta har ju sin förklaring och så även det här.

– Projektet började för fem, sex år sedan. Jag var då handledare åt en student som gjorde sitt examensarbete som sedan utvecklades till det här projektet.

Sigbritt Karlsson påbörjade det här projektet medan hon fortfarande jobbade på KTH i Stockholm, och där samarbetade hon med Francisco Vilaplana, kemist. Han i sin tur samarbetar med Johanna Nilsson, textilkonservator på Livrustkammaren.

– Mitt forskningsområde är bra på att bestämma ålder på föremål, och även se deras långtidsegenskaper. Då kan man gå vidare och se vilken konserveringsteknik som kan fungera, förklarar Sigbritt, som även är civilingenjör i kemiteknik med inriktning bioteknik.

Francisco Vilaplana och Johanna Nilsson jobbar i ett projekt som går ut på att undersöka kungliga dräkter i 1600-talssiden. De har tagit prover på två kröningsdräkter, Gustav II Adolfs och Karl X Gustavs.

Siden åldras

För att få fram tygets speciella egenskaper har det analyserats och forskarna har även utvecklat en metod för att artificiellt få siden att åldras. Johanna Nilsson har sedan använt försöksmaterialet för att utvärdera olika konserveringsmetoder.

Vill bevara bok

Francisco Vilaplana har sedan fokuserat på Codex Aureus, en medeltida skrift med purpurfärgade pergamentsidor, som ju, precis som siden, är ett proteinbaserat material.

– Han vill utveckla en metodik för att se materialets status och sedan utveckla de rätta konserveringsteknikerna. Han har nyligen skickat in en ny ansökan och nu hoppas vi på finansiering.

Intressant med historia

– Jag är inbjuden att delta i den referensgruppen och tycker att det är jätteroligt. Det är intressant med historiska föremål, säger Sigbritt Karlsson.

Det kan ju verka lite långsökt att rektorn på Högskolan i Skövde, som dessutom är professor i polymerteknologi, deltar i ett projekt i Stockholm som går ut på att bevara historiska föremål.

Kemi och textil

Men det mesta har ju sin förklaring och så även det här.

– Projektet började för fem, sex år sedan. Jag var då handledare åt en student som gjorde sitt examensarbete som sedan utvecklades till det här projektet.

Sigbritt Karlsson påbörjade det här projektet medan hon fortfarande jobbade på KTH i Stockholm, och där samarbetade hon med Francisco Vilaplana, kemist. Han i sin tur samarbetar med Johanna Nilsson, textilkonservator på Livrustkammaren.

– Mitt forskningsområde är bra på att bestämma ålder på föremål, och även se deras långtidsegenskaper. Då kan man gå vidare och se vilken konserveringsteknik som kan fungera, förklarar Sigbritt, som även är civilingenjör i kemiteknik med inriktning bioteknik.

Francisco Vilaplana och Johanna Nilsson jobbar i ett projekt som går ut på att undersöka kungliga dräkter i 1600-talssiden. De har tagit prover på två kröningsdräkter, Gustav II Adolfs och Karl X Gustavs.

Siden åldras

För att få fram tygets speciella egenskaper har det analyserats och forskarna har även utvecklat en metod för att artificiellt få siden att åldras. Johanna Nilsson har sedan använt försöksmaterialet för att utvärdera olika konserveringsmetoder.

Vill bevara bok

Francisco Vilaplana har sedan fokuserat på Codex Aureus, en medeltida skrift med purpurfärgade pergamentsidor, som ju, precis som siden, är ett proteinbaserat material.

– Han vill utveckla en metodik för att se materialets status och sedan utveckla de rätta konserveringsteknikerna. Han har nyligen skickat in en ny ansökan och nu hoppas vi på finansiering.

Intressant med historia

– Jag är inbjuden att delta i den referensgruppen och tycker att det är jätteroligt. Det är intressant med historiska föremål, säger Sigbritt Karlsson.