20 apr 2015 14:28

20 apr 2015 22:00

"Det nationella försvaret i fokus"

NYHETER: Minister på Skövdebesök på måndagen

MINISTER. Det var en nöjd och stolt försvarsminister som besökte Skövde och försvarsmaktskonferensen.

– Försvarsöverenskommelsen visar på stabilitet, sa Peter Hultqvist (S) och slog fast att nu är det mer fokus på det nationella försvaret.

Försvarskonferensen inleddes i Gothia Science Park i Skövde på måndagen. I bänkraderna tog bland andra representanter för militärförband och kommuner plats.

– Det är tredje året som vi har en så här stor konferens och det är bara att konstatera att det finns ett behov, med tanke på uppslutningen, sade kommunalrådet Leif Walterum (C), Skövde, men de välfyllda åhörarplatserna framför sig.

Gästerna fick inledningsvis lyssna till försvarsminister Peter Hultqvist när han framför allt talade om försvarsöverenskommelsen som presenterades i dagarna.

”Bred majoritet”

– Den är oerhört viktig för Sverige och cirka 70 procent av riksdagens politiker står i princip bakom den. Det är länge sedan det var en så bred majoritet – det visar på stabilitet.

– Det är också en signal till omvärlden.

Luckor att täta

Hultqvist redogjorde för hur försvarsanslagen 2016 till 2020, som höjs med sammanlagt 10,2 miljarder kronor, ska användas. Försvarsmakten ville ha en dubbelt så stor anslagshöjning.

– Men det räcker till en hel del åtgärder – bland annat ska den operativa förmågan förstärkas och det blir fler övningar. Men pengarna ska också gå till ny utrustning, inte minst till personalen. Det finns många luckor som måste tätas.

Hultqvist konstaterade också att det inte blev bra med avmilitariseringen på Gotland.

– Nu föreslås en permanent närvaro där igen. En läxa vi uppenbarligen aldrig lär oss är att det går snabbt att lägga ner, men tar tid och är kostsamt att bygga upp igen.

Men även om försvarets närvaro i Skövde är högst påtaglig var det inga lokala detaljer som presenterades av Hultqvist utan bara om försvarsmaktens framtid i stort.

Och Hultqvist betonade att försvaret står inför en omprioritering – det nationella försvaret tonas upp och det internationella försvaret tonas ner.

– Ett försvar måste alltid i grunden vara nationellt, annars har man missförstått frågan. Det är kopplat till folkrätt och det är viktigt att klara ut det.

Plikt eller inte?

En annan fråga som diskuterades på konferensen är personalförsörjningen. Där nämnde Hultqvist en kommande utredning där man ska se över ett rekryteringssystem där ett professionellt försvar kombineras med någon form av plikt.

– Utredningen får ge svar på hur det blir. Men jag kan säga att vi var emot när plikten togs bort.

Konferensen forsätter under tisdagen.

Försvarskonferensen inleddes i Gothia Science Park i Skövde på måndagen. I bänkraderna tog bland andra representanter för militärförband och kommuner plats.

– Det är tredje året som vi har en så här stor konferens och det är bara att konstatera att det finns ett behov, med tanke på uppslutningen, sade kommunalrådet Leif Walterum (C), Skövde, men de välfyllda åhörarplatserna framför sig.

Gästerna fick inledningsvis lyssna till försvarsminister Peter Hultqvist när han framför allt talade om försvarsöverenskommelsen som presenterades i dagarna.

”Bred majoritet”

– Den är oerhört viktig för Sverige och cirka 70 procent av riksdagens politiker står i princip bakom den. Det är länge sedan det var en så bred majoritet – det visar på stabilitet.

– Det är också en signal till omvärlden.

Luckor att täta

Hultqvist redogjorde för hur försvarsanslagen 2016 till 2020, som höjs med sammanlagt 10,2 miljarder kronor, ska användas. Försvarsmakten ville ha en dubbelt så stor anslagshöjning.

– Men det räcker till en hel del åtgärder – bland annat ska den operativa förmågan förstärkas och det blir fler övningar. Men pengarna ska också gå till ny utrustning, inte minst till personalen. Det finns många luckor som måste tätas.

Hultqvist konstaterade också att det inte blev bra med avmilitariseringen på Gotland.

– Nu föreslås en permanent närvaro där igen. En läxa vi uppenbarligen aldrig lär oss är att det går snabbt att lägga ner, men tar tid och är kostsamt att bygga upp igen.

Men även om försvarets närvaro i Skövde är högst påtaglig var det inga lokala detaljer som presenterades av Hultqvist utan bara om försvarsmaktens framtid i stort.

Och Hultqvist betonade att försvaret står inför en omprioritering – det nationella försvaret tonas upp och det internationella försvaret tonas ner.

– Ett försvar måste alltid i grunden vara nationellt, annars har man missförstått frågan. Det är kopplat till folkrätt och det är viktigt att klara ut det.

Plikt eller inte?

En annan fråga som diskuterades på konferensen är personalförsörjningen. Där nämnde Hultqvist en kommande utredning där man ska se över ett rekryteringssystem där ett professionellt försvar kombineras med någon form av plikt.

– Utredningen får ge svar på hur det blir. Men jag kan säga att vi var emot när plikten togs bort.

Konferensen forsätter under tisdagen.